Thermana bazeni i wellness

Politika privatnosti

Pravo na privatnost jedno je od najvažnijih ljudskih prava. U Thermani dd (dalje u tekstu Thermana dd) svjesni smo važnosti postupanja s osobnim podacima, stoga s Vašim podacima postupamo u skladu s važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Transparentnost našeg poslovanja i naš odnos s Vama vrlo su važni za našu tvrtku, stoga Vam u nastavku donosimo sve relevantne informacije koje Vam omogućuju da budete informirani o zaštiti Vaših osobnih podataka.

Zaštita privatnosti

Niže napisane informacije o zaštiti privatnosti objedinjuju ključne informacije o zaštiti osobnih podataka u Thermani dd na jednom mjestu. Koje vaše osobne podatke prikupljamo i zašto ih obrađujemo, kome ih prosljeđujemo, koja su vaša prava vezana uz osobne podatke i kako ih možete ostvariti.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim informacijama ili u ugovoru sklopljenom između Thermane dd i pojedinca primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva u Republici Sloveniji.

Datum stupanja na snagu informacije o zaštiti osobnih podataka: 25.05.2018

Zadnja izmjena: 2.1.2023

Kontrolor osobnih podataka

Voditelj Vaših osobnih podataka je Thermana dd, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, porezni broj SI 98372157, matični broj 1185462, e-mail adresa: info@thermana.si.

Operater omogućuje pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove osobne podatke.  

Ovlaštena osoba za zaštitu podataka

U Thermani dd, temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, imamo imenovanu ovlaštenu osobu ('Službenik za zaštitu osobnih podataka' ili 'DPO'), koja se na odgovarajući i pravovremen način uključuje u sve poslove vezane uz zaštitu osobnih podataka te nas savjetuje o našim obvezama u vezi s obradom osobnih podataka, prati usklađenost obrade s važećim propisima, po potrebi surađuje s nadzornim tijelom, a ujedno djeluje i kao kontaktna točka za pojedince u vezi s obradom osobnih podataka.

Za sva pitanja i pomoć u ostvarivanju prava iz područja zaštite osobnih podataka stoji vam na raspolaganju ovlašteni službenik za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresi: op.pooblascenec@thermana.si.

Kako dobivamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke dobivamo u procesu pravnog poslovanja i to kada nam ih sami dostavite, kada koristite ili naručite neku od naših usluga, kada ispunjavate bilo koje formulare za unos, kada nas kontaktirate direktno putem e-maila, telefona , pisanim putem ili putem društvenih mreža ili nam na bilo koji drugi način dostaviti osobne podatke.

Također prikupljamo informacije o vašem korištenju naše web stranice pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Više informacija o tome kako koristimo ove tehnologije za prikupljanje podataka o vama možete pronaći na poveznici Postavke kolačića.

Na pojedinim lokacijama ili dijelovima lokacija vršimo i videonadzor prostora i prostora, što je naznačeno na samoj lokaciji ili ispred prostora. Više o videonadzoru možete vidjeti na web poveznici Obavijest o video nadzoru.

Koje vaše podatke koristimo i u koju svrhu

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo samo u okviru zakonskih pravnih osnova i odabranih svrha pružanja usluga iz djelokruga poslovanja društva. Stoga prikupljamo sljedeće vrste podataka o vama:

Osobne informacije, koji sadrže osnovne podatke o osobama uključujući ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, vrstu i broj osobnog dokumenta, adresu, ZZZS broj za korisnike naših usluga u zdravstvenom sustavu, datum dolaska i odlaska, kontakt podatke kao što je vaša e-mail adresa koju ste nam dali, vaš telefonski broj itd.

Podaci o preferencijama pratimo kako bismo shvatili što vaši gosti preferiraju. U ovom dijelu pratimo informacije o vašim rezervacijama, boravcima, uključujući vrstu i kategoriju sobe, pogled, kulinarsku ponudu, wellness usluge ili bilo koje druge posebne preferencije, kao i sva negativna iskustva. Pratimo vaše kupnje, s informacijama o tome kako koristite našu web stranicu (koje ste stranice pregledavali, vrijeme kada ste ih pregledavali, što ste kliknuli...). U segmentu turizma ispunjavanje Vaših želja i interesa je standard. Samo tako vam možemo pružiti odgovarajuće iskustvo.

Podaci o transakciji, koji se prikupljaju na prodajnim mjestima poput naše web stranice i našeg pozivnog centra, u sustavu rezervacija ili u servisima koji omogućuju plaćanje, ali mogu uključivati i podatke o banci i kreditnoj kartici. Bez ovih informacija ne možemo sklopiti ili izvršiti ugovor s vama ili vam ponuditi proizvode ili usluge koje ste tražili.

Kako bismo mogli pružati medicinske tretmane i usluge te ih obavljati s najvećim mogućim stupnjem profesionalnosti, mi također vršimo naplatu posebne vrste osobnih podataka (osjetljive osobne podatke) te ih sukladno tome čuvati s većom zaštitom. Pristup im imaju samo osobe koje podliježu zakonskoj obvezi čuvanja poslovne tajne. Podatke obrađujemo u zdravstvenom sustavu, a uključuju podatke koje dobivamo od vas u kontekstu korištenja zdravstvenih usluga i liječenja od strane zdravstvenog osoblja. Koristimo ih u svrhu dijagnostike, liječenja i poboljšanja zdravlja.

Pri prikupljanju osobnih podataka slijedimo načelo minimalne količine podataka propisane zakonima i prikupljamo samo one podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe za koju ih obrađujemo.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje pojedine svrhe za koju smo ih prikupili ili dalje obrađivali. Razdoblje čuvanja ovisi o osnovi za koju smo obrađivali podatke i svrsi obrade. U iznimnim slučajevima Vaše osobne podatke obrađujemo dulje, ako to zahtijevaju važeći propisi u Republici Sloveniji.

Korisnici osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađuju i koriste naši stručno osposobljeni djelatnici u okviru svojih nadležnosti, uz obvezu povjerljivosti podataka. U nekim slučajevima vaše podatke obrađuju i ugovorni izvršitelji obrade (kao što su održavatelji IT sustava, pružatelji softvera itd.) u naše ime i prema našim uputama. Riječ je o tvrtkama od povjerenja s kojima sklapamo odgovarajući ugovor o obradi podataka, s kojim se obvezuju na poštivanje i zaštitu osobnih podataka pojedinaca. Vanjski izvođači ne obrađuju vaše osobne podatke za vlastite potrebe. Korisnici pristupaju podacima u skladu s ovlaštenjima i dodijeljenim pravima pristupa podacima.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo nikome, osim ako to od nas zahtijeva zakon ili ako nam to izričito dopustite ili ako ovlastite treću stranu da im proslijedi vaše podatke. Zbog zakonske obveze neke podatke o Vašem noćenju prosljeđujemo AJPES-u, a na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva i drugim državnim tijelima koja to od nas zahtijevaju za potrebe provođenja određenih postupaka (npr. Financijska uprava Republike Hrvatske). Slovenije, sudovi, policija itd.).

Tehničke i organizacijske mjere za osiguranje podataka

Zaštita prikupljenih osobnih podataka uključuje organizacijske, tehničke i logističko-tehničke postupke i mjere kojima štitimo Vaše osobne podatke, sprječavamo slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihovu promjenu ili gubitak te neovlaštenu obradu.

Prilikom obrade slijedimo načelo minimalne količine podataka i obrade na anonimnoj osnovi kad god je to moguće. Naše zaposlenike obučavamo o važnosti povjerljivosti i očuvanju privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, te pažljivo i odgovorno biramo svoje ugovorne obrađivače.

Što se tiče sigurnosti, između ostalog provodimo sljedeće mjere:

Za sigurnost svojih osobnih podataka možete učiniti mnogo sami:

Upozorenje: prijenos informacija (uključujući osobne podatke) putem interneta nije uvijek potpuno siguran. Ukoliko nam dostavite svoje osobne podatke ili druge informacije putem interneta (e-mailom, putem naše web stranice ili na bilo koji drugi način), činite to na vlastitu odgovornost. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakve troškove, izdatke, izgubljenu dobit, štetu nanesenu ugledu, odgovornost ili bilo koji drugi oblik gubitka ili štete koju ste pretrpjeli kao rezultat prijenosa podataka putem interneta.

Vaša prava u vezi s Vašim osobnim podacima i kako ih možete ostvariti

Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka, od nas možete zatražiti informaciju o tome da li, i ako da, koji podaci, na kojoj pravnoj osnovi i u koju svrhu se obrađuju u odnosu na Vas, te ostvariti prava kao što su:

U skladu s odredbama članka 23. Opće uredbe, ta se prava mogu ograničiti ako je to potrebno radi zaštite važnih interesa, kao što su nacionalna sigurnost, obrana, javna sigurnost, sprječavanje kaznenih djela, zaštita prava i sloboda drugih osoba itd.

Kada Vaše podatke obrađujemo na temelju privole, također imate pravo istu u bilo kojem trenutku otkazati, a da to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se na temelju privole provodila do njezina opoziva.

Prilikom postavljanja i ostvarivanja Vaših prava i pitanja vezanih uz Vaše osobne podatke temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka stoji Vam na raspolaganju imenovana ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u Thermani dd.

Zahtjev za ostvarivanje pojedinog prava možete podnijeti s ispunjenim obrascem koji je dostupan na svim recepcijama Thermane dd i na web stranici ovdje, te želimo naglasiti da samo Vi osobno možete ostvariti svoja prava u vezi s Vašim osobnim podacima, a druga osoba u Vaše ime samo na temelju Vaše pisane punomoći. Zahtjev za razmatranje vaših prava mora biti podnesen na način da je moguća vaša identifikacija.

Svaki zaprimljeni zahtjev pojedinačno ćemo obraditi u skladu s odredbama Opće uredbe, jer ostvarivanje dolje navedenih prava ovisi o pravnoj osnovi na kojoj obrađujemo osobne podatke te ćemo Vam odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja ili najkasnije u roku od mjesec dana. 

Za dodatne informacije o vašim pravima u vezi s vašim osobnim podacima, uključujući određena ograničenja koja se primjenjuju na neka od tih prava, preporučujemo da pročitate članke 12. do 23. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) (GDPR).

Aktualna ponuda

Više ponuda

Dragi gosti,

Nastavljamo s obnovom Medicinskog centra Laško, prijemnog mjesta za pristup našim klinikama. Unatoč renoviranju, možete imati nesmetan pristup svim klinikama i željenim uslugama.

Za dodatne informacije o dostupnosti i radu poliklinika možete se obratiti recepciji hotela Zdravilišča Laško ili recepciji Medicinskog centra, gdje ćemo Vam rado pomoći.

Obnova će trajati od 3. lipnja do predviđenog kraja kolovoza 2024. godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.
Tim Thermane d.d

Ovo će se zatvoriti 23 sekundi