| E-obveščanje

Aktualno

30.04.2020

Obvestilo Doma starejših Laško

Spoštovani svojci stanovalcev Doma starejših Laško!
 
Obdobje epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se je uradno zaključilo.
Ker pa so starostniki najbolj ranljiva skupina, skladno z navodili in priporočili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZEM), Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju MZ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) zaenkrat ohranjamo večino uvedenih varnostnih ukrepov.
 
Obiski tako še nadalje ostajajo napovedani in časovno omejeni. Režim naročanja ostaja enak. Ponovno vas vljudno prosimo, da za naročanje pokličete socialno delavko (03 73 45 322) le med 13.00 in 14.30 uro, prijave so nadalje mogoče tudi  po elektronski pošti:
 
Vrata Doma še vedno ostajajo zaprta, najavljenim obiskovalcem bo vstop v Dom tudi v prihodnje omogočil receptor.
Na obisk lahko pride ena zdrava oseba (izjema se omogoči le v primeru, ko stanovalca obišče oseba, ki potrebuje pomoč tretje osebe).
 
Ob prihodu na obisk in ves čas obiska morate še vedno nositi zaščitno masko, ki prekriva usta in nos.  Še nedalje je obvezno tudi dosledno razkuževanje rok.
 
Tudi v prihodnje vam bomo ob prihodu na obisk izmeril telesno temperaturo, podpisali boste izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena.
 
Vemo, da lahko takšni obiski tako za stanovalce kot tudi svojce predstavljajo precejšnjo čustveno stisko.
Ker menimo, da je pomembno najti ravnovesje med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov s svojci, smo z naklonjenostjo sprejeli novo priporočilo Ministrstva za zdravje, da je  na obisku med stanovalcem in svojcem dovoljen dotik rok,  s tem, da si pred in po dotiku oba temeljito razkužita roke.
 
Skladno s priporočilom navedenega ministrstva je dovoljeno tudi druženje stanovalcev in obiskovalcev izven prostorov doma, prav tako se stanovalcu lahko omogoči večdnevno bivanje izven doma, pri čemer je nujno upoštevati in izvajati preventivne ukrepe za preprečevaje okužbe s SARS-CoV-19 tudi v zunanjem okolju.
Če se boste odločili za dnevni ali večdnevni izhod stanovalca iz doma prosimo, da predhodno (željeno je vsaj dan pred odhodom) pokličete oddelčne sestre (031 595 249  v kolikor vaš svojec biva v vili Šmohor ali Debro in 031 522 650 v koliko vaš svojec biva v vili Rečica ali Hum) da za stanovalca pripravimo zdravila in ustrezno načrtujemo izvajanje postopkov nege in oskrbe. Pred odhodom boste v podpis s strani receptorja prejeli izjavo o odhodu stanovalca iz doma. Prosimo Vas, da v času izhodov ravnate skrbno in odgovorno.
 
S sproščanjem ukrepov se nekoliko sprošča tudi režim prinašanja živil.
Skladno z navodili NIJZ veljajo naslednji previdnostni ukrepi za živila:
  • prinesite živila v zmernih količinah (količina, ki jo lahko stanovalec poje v enem dnevu);
  • živila prinašajte v zaprti embalaži, ki se v domu obriše z alkoholnimi robčki, v nasprotnem primeru je potrebno shranjevanje za 72 ur;
  • sveže sadje, ki ga prinesete, naj bo pred postrežbo temeljito oprano in v količini, ki jo lahko stanovalec poje v enem dnevu.
Obveščamo Vas tudi, da je stanovalcem skladno z navodili MDDSZEM omogočeno prosto gibanje. Poučili smo jih o preventivnih ukrepih (socialna distanca, pravilno nošenje zaščitne maske, razkuževaje rok).
 
Pričakujemo, da nam bo počasi in postopoma dovoljeno sprostiti še kakšen ukrep. Do takrat pa  Vas prosimo za razumevanje, saj se vsi ukrepi izvajajo skladno z navodili in priporočili pristojnih institucij in izključno z namenom varovanja zdravja naših stanovalcev-vaših svojcev.
 
Za konec se Vam želimo zahvaliti za Vaše sodelovanje, razumevanje in podporo v tem, tudi za nas, zahtevnem obdobju.
 
Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek
univ.dipl.soc.del.Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev Doma starejših Laško!
 
30. 4. 2020 smo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZEM) prejeli usmeritve glede omogočanja obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva.
Obveščamo Vas, da bomo v Domu starejših Laško obiske omogočali od 7. 5. 2020 dalje. Izvajali se bodo skladno s priporočili MDDSZEM in z upoštevanjem strogih higienskih ukrepov, katerih namen je preprečevanje vnosa okužbe v Dom starejših.

Zavedamo se, da si tako vi kot stanovalci želite obiskov, kljub temu pa vas prosimo, da upoštevate vsa podana navodila, saj bomo le na tak način lahko zagotovili varnost naših stanovalcev - vaših svojcev.
 
Dogovor o terminu obiska
Na obisk boste lahko prišli le na podlagi v naprej dogovorjenega termina. Prijave bodo mogoče po elektronski pošti: ali telefonu 03 73 45 322 vsak delovnik med 13.00 in 14.30. Zaradi lažje organizacije dela vas vljudno prosimo, da za dogovor termina obiska kličete samo v navedenem času.
 
Potek obiska
Na obisk lahko pride izključno ena zdrava oseba (izjema se omogoči le v primeru, ko stanovalca obišče oseba, ki potrebuje pomoč tretje osebe). Vrata Doma so še vedno zaprta, najavljenim obiskovalcem bo vstop v Dom omogočil receptor.
Ob prihodu na obisk in ves čas obiska morate obvezno nositi zaščitno masko, ki prekriva usta in nos. Obvezno bo dosledno razkuževanje rok. Ob prihodu vam bomo izmeril telesno temperaturo, podpisali boste izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena.
 
Obisk bo lahko trajal največ 30 minut (10 minut je predvidenih za zgornji protokol). Prosimo vas, da pridete točno, saj časovnih zamikov žal ne bomo mogli izvajati.
Obiskovalci se s stanovalci naj ne rokujejo, ne objemajo in ne dotikajo obraza. Ves čas obiska je potrebno vzdrževati razdaljo 1,5 metra.
 
Prav tako vas prosimo, da stanovalcem ne prinašate hitro pokvarljivih priboljškov, saj bomo vsak morebiten paket stanovalcu lahko predali šele po 72 urah.
 
Obiski se bodo izvajali na terasi doma. V primeru slabega vremena bodo obiski potekali v jedilnici.
 
V primeru, da stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bo izjemoma obisk potekal v sobi stanovalca. Ob obisku bo prisoten zaposleni v domu. Tudi v teh primerih je potrebno upoštevati ustrezno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Spoštovani, zavedamo se, da takšnih obiskov nismo navajeni. Kljub temu prosimo, da ukrepe dosledno spoštujete in jih sprejmete z razumevanjem. Prav tako Vas pozivamo, da v primeru slabega počutja vas ali vaših domačih obisk preložite. Verjamemo, da je naš skupni cilj zagotoviti ravnovesje med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov, ki so za njihovo počutje zelo pomembni.
Zaposleni smo v zadnjih tednih v preprečevanje vnosa okužbe v naš Dom vložili veliko truda in znanja. Sedaj moramo z odgovornim ravnanjem skupaj nadaljevati. Sproščanje ukrepov nas ne sme zavesti v miselnost, da smo varni pred Covid 19, pač pa moramo biti v dobrobit vseh še naprej pozorni na varnostne ukrepe.
 
Kljub ukrepom Vam želimo prijetno ponovno snidenje z vašimi bližnjimi.
 
Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek