+386 3 423 2100 | | E-novosti

Kontakti

24/7 TELEFON +386 3 423 2100


REZERVACIJE TURISTIČKIH PROGRAMA
03 423 2200 , E:

POSLOVNO TAJNIŠTVO
03 423 2300 , E:

PRODAJA POKLON-BONOVA
03 423 2200 , E:

REZERVACIJE MEDICINSKIH PROGRAMA
03 734 5772 , E:

RECEPCIJA HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
03 423 2003 , E:

RECEPCIJA HOTELA ZDRAVILIŠČE LAŠKO
03 734 5178 , E:

RECEPCIJA DOMA ZA STARIJE LAŠKO
03 734 5600 , E:

RECEPCIJA TERMALNOG CENTRA THERMANA PARK LAŠKO
03 734 8900 , E:

RECEPCIJA KUPALIŠTA ZDRAVILIŠČA LAŠKO
03 734 5771 , E:

RECEPCIJA WELLNESS SPA CENTRA THERMANA PARK LAŠKO
03 423 2045 , E:

RECEPCIJA CENTRA ZDRAVLJA I LJEPOTE ZDRAVILIŠČA LAŠKO
03 734 5771 , E:

RECEPCIJA CENTRA MEDICINE I AMBULANATA
03 734 5128 , E:

RECEPCIJA FIZIOTERAPIJE
03 734 5150 , E:

ODJEL REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE
03 734 5274 , E:

AMBULANTE NA PLAĆANJE I SAVJETOVALIŠTA
03 734 5128 , E:

ALERGOLOŠKA AMBULANTA
031 319 475

BIOTERAPIJA I BIODIJAGNOSTIKA
041 307 848 , E:

MARKETING
03 423 2077 , E:

SPORTSKE PRIPREME
03 423 2072 , E:

ANIMACIJA
03 423 2075 , E:

KONGRESNI CENTER
03 423 2007 , E:

VJENČANJA
03 734 8988 , E: