Thermana bazeni i wellness

Javno informiranje

Thermana će na ovim stranicama objavljivati informacije javne naravi sukladno 11. stavku 10a. Članak Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja (ZDIJZ; Uradni list Republike Slovenije, br. 24/03 s izmjenama i dopunama).

Korporativno upravljanje

Godišnja izvješća

Ponude

Logotipi u vektorskom formatu

EU projekti

Aktualna ponuda

Više ponuda

Dragi gosti,

obavještavamo vas da je s u ponedjeljak 20. svibnja 2024 krećemo sa zamjenom kapija na ulazu u objekt Zdravilišče Laško. Radovi će trajati vjerojatno do lipnja.

Zbog građevinskih radova prolazit će kroz prevodnicu prema objektu Toplice Laško UVOZ ONEMOGUĆEN SA STRANE GLAVNE CESTE. Bit će pristupa OMOGUĆENA U HOTELU THERMANA PARK LAŠKO paralelno s glavnom cestom. Ruta će biti markirana.

Pristup parkiralištu Zdraviliškog parka ostaje nesmetan.

Hvala na razumijevanju.

Thermane ekipa

Ovo će se zatvoriti 20 sekundi