+386 3 423 2100 | | E-novosti

O Poduzeću

Podatki

Podatki

Podatci o poduzeću

Poduzeće: Thermana d. d., tvrtka dobrog osjećanja
Adresa: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Kontakt: +386 (0)3 423 20 00 (centrala), +386 (0)3 423 23 00 (tajništvo)
Faks: +386 (0)3 423 24 00
E-adresa:
Mrežna stranica www.thermana.si
Porezni broj: SI 64654745
Matični broj: 5053854
Temeljni kapital: 12.000.225,00 €
Registar: Thermana d. d. upisana je u sudski registar kod Okružnog suda u Celju, pod reg. br. vl.: 1/00096/00
Predsjednik Nadzornog odbora: Luka Prebil
Transakcijski račun:
SI56 3400 0102 0607 883 Sparkasse d.d.
SI56 0400 1004 9983 507 NOVA KBM d.d.
SI56 0288 9026 0844 118 NLB d.d.

Uprava poduzeća:

, predsednica uprave
T: 03 423 2300
E:

, član uprave
T: 03 423 2300
E:


Vodstvo:

, Voditelj prodaje i marketinga
T: 03 423 2071
E:


, Voditelj računovodstva i financija
T: 03 423 8917
E:


, Voditelj službe za organizaciju i informatiku
T: 03 734 8990
E:


, Voditelj ugostiteljstva
T: 03 734 8988
E:


, Voditelj ljudskih resursa i pravne sigurnost
E: 03 734 8980
M:


, Voditelj hotela
E: 03 734 5412
M:


, Voditelj MICE
E: 03 734 5412
M:


, Šef nabavke
T: 03 423 2033
E:

Vizija i misija

Thermana d. d. kao tvrtka dobrog osjećanja želi postati jedna od najvažnijih slovenskih turističkih tvrtki koja u svojoj ponudi potvrđuje kvalitetu boravka, kulturu zdravog načina života i lječilište posebno dizajnirano za osobe koje imaju problema s kretanjem ili bi takve probleme htjeli izbjeći.

Svoju poslovnu strategiju ostvarujemo sljedećim programima:

 • medicinski programi koji uključuju: primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku ambulantnu djelatnost, prevenciju i medicinsku rehabilitaciju,
 • kupališni i wellness programi,
 • skrb za starije osobe,
 • poslovni, kongresni i seminarski turizam,
 • turističko ishodište za istraživanje Slovenije,
 • ostali programe ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma.

Programi predstavljaju komercijalno zanimljiva stručna područja, unutar kojih nastaju, stvaraju se i razvijaju pojedinačne usluge čija se izvedba jamči u svakoj organizacijskoj jedinici. Programski voditelji također obavljaju kontrolu kvalitete pružanja usluga. Do imenovanja voditelja programa obavljaju poslove programiranja i koordinaciju provedbe profitnih centara za to akreditirani voditelji profitnih jedinica.

Organizacijske jedinice formiraju se kao profitni centri i profitne jedinice sa samostalnim obračunom uspješnosti poslovanja. U okviru profitnih jedinica organiziraju se uže radne jedinice i radna mjesta.

Thermana d. d . formira tri profitna centra:
Poslovni cilj tvrtke je pružiti kvalitetne usluge koje jamče zadovoljstvo gostiju, zaposlenika, uprave i vlasnika, što se pokazuje gospodarskim i društvenim rastom, ugledom tvrtke, prinosom kapitala i ostvaruje se poslovnim ciljevima tvrtke.

Zdravilišče Laško s jedinicama: medicina, wellness, hotelijerstvo i ugostiteljstvo.
Thermana Park s jedinicama: termalni centar, wellness spa, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i kongresni centar.
Starački dom Laško s jedinicama: starački dom i opskrbni stanovi.

Održivi razvoj

Zelena politika

Hotel Thermana Park Laško djeluje u smislu zaštite okoliša i kao takav slovi za ekološki turistički smještaj. Aktivno poduzima mjere za korištenje obnovljivih izvora energije, ekonomično troši energiju i ostale prirodne resurse, smanjuje opterećenje okoliša, a kod opskrbe hranom, između ostalog, upotrebljava organski uzgojenu hranu lokalnog podrijetla. Korištenje obnovljivih izvora energije, posebno za povrat topline, otpadne vode i vrući zrak (toplinska pumpa voda/voda, zrak/voda), pridonosi smanjenju emisija, poboljšanju životnog okruženja i turističkoj atraktivnosti grada. Smanjujemo onečišćenje odvajanjem otpada (sortiranje otpada u hotelskoj sobi, minimalna upotreba proizvoda i višekratna upotreba ambalaže). Naša ekološka svijest vidljiva je u uštedi energije (korištenje štednih žarulja, automatsko isključivanje klimatizacijskih uređaja i grijanja u sobi, automatsko isključivanje rasvjete za hotelske sobe - povezano s hotelskim karticama za ulaz u sobe, kvalitetna izolacija prozora, energetski učinkoviti hladnjaci) te promovira manju potrošnju vode i korištenje javnih prijevoznih sredstava.

Naši osnovni principi politike održivog razvoja su:

 • zadovoljstvo gostiju i zaposlenika,
 • poštovanje zahtjeva koje nam nalažu važeći zakoni iz područja zaštite okoliša,
 • učinkovito korištenje energije,
 • pažljivo gospodarenje otpadom,
 • smanjenje negativnih utjecaja na okoliš,
 • redovita obuka zaposlenika u području upravljanja okolišem,
 • redovito informiranje gostiju o upravljanju okolišem,
 • prihvaćanje mjera i ciljeva na temelju načela zaštite okoliša i njihov poštovanje i provedba,
 • briga o svijesti naših zaposlenika, gostiju, poslovnih partnera i dobavljača.

Povijest

Laško tržište bi vjerojatno još dugo ostalo po strani i pospano da nisu bečki dizajneri pruge Beč – Trst odlučili zacrtati trasu željeznice ovom uskom dolinom. Razlog zbog kojeg je pruga umjesto preko Trojana išla kroz Laško i dalje kroz Zasavje bio je jednostavan - ugljenokopi i ugljen koji su bili izvor ekonomskog razvoja i „gorivo“ za željeznicu.

U Laškom ljudi već dugo znaju za izvore tople vode. Između grmlja, trstike i močvarnih trava snijeg bi se uvijek najprije otopio. Mještani su izvore tražili, produbljavali, utvrđivali kamenjem, a ćudljiva i često poplavna rijeka Savinja uvijek ih je iznova zasipala.

Osim rehabilitacijske politike, lječilište je postajalo sve otvorenije za strane goste koji su u Laško dolazili na odmor. Između 1995. i 1998. godine tvrtka se transformirala iz javne ustanove u tvrtku s ograničenom odgovornošćom, a tijekom tog razdoblja slijedila je i modernizacija u području medicine. U 1998. godini tvrtka je restrukturirana u dioničko društvo.

U 2006. godini počela je izgradnja novog i modernog objekta u više faza, koji je uključivao moderan spa i wellness centar sa staklenom kupolom, nadstandardni hotel sa 188 soba i modernim konferencijskim centrom kojim je 2010. završena posljednja faza. U 2008. godini tvrtka je zbog svoje modificirane slike i bogate wellness ponude promijenila ime Zdravilišče Laško d. d. u u Thermana d. d.

Tvrtka Thermana d. d. s bogatom tradicijom jedno je od najvažnijih slovenskih lječilišta i turistički centar s gotovo 500 zaposlenika. Njegova ponuda nudi kvalitetu boravka i kulturu zdravog životnog stila za sve uzraste.

 • Toplim termalnim izvorima, koje je pronašao zbog građevinske pogreške, s velikim se entuzijazmom poslužio i preuzeo ih austrijski inženjer Leopold Rödel, koji je vodio izgradnju željezničke pruge od Celja do Laškog. Izvori mu nisu dali mira, a laški gradonačelnik Karel Valentinič osjetio je u njegovim planovima moć realizacije i s općinama Laško Tržište i Sv. Krištof Rödel je 15. rujna 1852. sklopio ugovor o otkupu i obvezao se da će u roku od tri godine izgraditi termalno kupalište. Zemljište je platio 600 forinti, a mještanima zauvijek priznao pravo kupanja po nižim cijenama, za koje su se kasnijih godina još više puta borili.
   
 • Godine 1853. otvoren je ograđen kupališni bazen, najveći među tadašnjim bazenima u Štajerskoj, njemačkom i slovenskom dijelu. Sagradio je zaštitne nasipe protiv poplava, zasadio cvjetnjake i stabla u parku te stekao pravo da se kupalište ponosi carevim imenom. Dana 1. svibnja 1854. kupalište Kaiser Franz Josephs Bad bilo je i službeno otvoreno.
   
 • Dr. Lorenz von Stein kupalište je kupio 1856./1857. godine. Njegov cilj bio je u vrlo obećavajuće lječilište privući društvenu kremu. Počeo je s kupališnim parkom u kojem je zasadio egzotična i autohtona stabla, po uzoru na bečke parkove dao je urediti sjenčane i sunčane vrtove dopunjene brojnim kipovima. Nadogradio je kupališnu zgradu za tri etaže i u stvorio Bidermajerov salon. Uz Savinju je izgradio dva drvena paviljona koja su služila jedan za muško, a drugi za žensko kupalište. U glavnu je zgradu, između ostalog, uveo i izvrsne inovacije tadašnjeg vremena - telefon i telegraf.
   
 • Godine 1879. lječilište je kupio Bečanin i strastveni sportaš Teodor Gunkel, koji je, vješt oglašavanju, laškome lječilištu brzo vratio stari sjaj. Osuvremenjena je oprema za kupanje, a 1882. izgrađena je prva elektrana na vodu na slovenskom tlu. Povezao se i s tadašnjim vlasnikom pivovare koja je na njegovu inicijativu krenula variti termalno pivo. Gosti lječilišta pivo su nazivali „sanitarno pivo“ (Sanitarbier) koje je bilo najbolje u tadašnjoj Austriji. Kao strastveni sportaš, dao je izgraditi kuglanu s više staza, teniske terene, uveo je, i tada moderan, kriket. Za svoje je konje izgradio i poseban bazen s termalnom vodom jer nije htio da se konji kupanjem u rijeci Savinji razbole. Posjedovao je i nekoliko cirkuski obučenih pasa koji su tijekom dana zabavljali goste, a noću čuvali lječilišnu zgradu. Gunkel si je silno želio da lječilište posjeti i sam car Franjo Josip i zbog toga je dao sagraditi carsku kupališnu kabinu koja je na stropu imala naslikan zlatni austrougarski grb. Visokoga gosta, nažalost, nikada nije dočekala, ali danas ju možete vidjeti ispod staklenog pokrova u lječilišnom kafiću.
   
 • Crni oblaci nisu se nadvili samo iznad Laškog nego iznad cijele Europe. Prvi svjetski rat je zbog blizine balkanske i Soške fronte od toplica napravio vojnu bolnicu. Park je postao vojni logor, vrijedna stabla posječena su za ogrjev. Dugoprsti vojnici, kao i mještani, lječilište su u potpunosti opljačkali. Pljačka je trajala sve do 1921. godine, kada je hipotekarna banka kupalište prodala novim dioničarima - Karlovšeku, Smrtniku i Robleku. Oni su završili rekonstrukciju i 1. srpnja 1923. godine ponovno otvorili lječilište. Zdravilišče Radio Therme Laško, kako se tada zvalo, prihvaćalo je osigurane pacijente i one koji su boravak platili sami. Lječilište je dobilo novi cilj, kupljeni su medicinski aparati za hidroterapiju, medicinske kupke i zračenje.
   
 • Godine 1936. u potpunosti su poboljšani postojeći izvori. Kopali su pet metara duboko i saznali da voda dolazi iz dubine od najmanje 700 metara, četiri termalna izvora u nekoliko su minuta izbacivala prosječno 1.000 litara vode. U lječilištu su pacijentima olakšavali lakše probleme, kao što su reumatizam, išijas, bol u mišićima, respiratorne bolesti i bolesti torakalnih organa, živčana iscrpljenost te ženske bolesti. Broj bolesnika se brzo povećavao, a lječilište je imalo čak tri puta više gostiju nego Gunkel u najboljim vremenima.
   
 • Nakon Drugog svjetskog rata u lječilištu su liječili partizanske ranjenike i iscrpljene povratnike s njemačkih bojnih polja. Godine 1953. osnovan je Institut za rehabilitaciju. Renovirana je zgrada, obogaćena oprema, uređen okoliš i sve je bilo spremno za 1954. godinu kada je proslavljena 100. obljetnica lječilišta. Daljnji razvoj zdravstva u velikoj je mjeri rezultat suradnje s ortopedskom, kasnije neurološkom, traumatološkom i Klinikom za neurokirurgiju u Ljubljani, regionalnim bolnicama i domovima zdravlja u cijeloj Sloveniji. Godine 1956. za glavnog je liječnika i direktora imenovan dr. Barle - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, pod čijim se vodstvom lječilište počelo uzdizati. Glas o rehabilitacijskom lječilištu enormno se proširio i od 1955. godine, kada institut prima 155 ljudi, a ta je brojka 1975. porasla na 3690 gostiju. Godine 1976. otvoren je nov lječilišni dom, a Zdravilišče Laško ubrzo je postalo najnaprednija zdravstvena ustanova u Sloveniji.
   

Osobe za kontakt

REZERVACIJE


Voditelj rezervacijske službe
03 734 5624,Hotelske rezervacije
03 423 2100/2200,Medicinske rezervacije
03 734 5772,


PRODAJA


Slovensko tržište, Thermana Club i wellness
03 423 2070,Zdravstveni turizam, medicinski proizvodi i udruge
03 734 5248,Talijansko tržište
03 423 2076,Njemačko tržište i tržište zemalja Beneluksa
03 423 2074,Sportski turizam
03 423 2071,Balkan, Rusko tržište i ostala strana tržišta
03 423 2072,


MARKETING


Stručni suradnik u marketingu
03 423 2077,Voditeljica priredbi i odnosa s javnošću
03 423 20 73,


KADROVI I PRAVNA SIGURNOST


Odjel za kadrove i ljudske izvore
03 734 5104


INFORMATIKA in VZDRŽEVANJE


Služba informatike
03 734 8922,Služba informatike
03 734 8922,Voditelj održavanja
03 734 8950,


NABAVA


nabavnik
03 734 5250,


MEDICINA I FIZIOTERAPIJA

, dr.med
Stručni voditelj medicine
03 734 5136,Voditelj zdravstvene njege
03 734 5710,


, dipl. fiziot.
Voditelj terapije
03 734 5142,


Slobodna radna mjesta

THERMANA d.d.
Adresa: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Veb-stranica: www.thermana.si
Broj zaposlenih: 486
 
OPIS:
Thermana Laško predstavlja jedan od najmodernijih hotelsko-turističkih kompleksa u Sloveniji sa visokorazvijenim područjem zdravstvenog i wellness turizma. Naš temelj je blagotvorna termalna voda Laško koja detoksikuje, revitalizuje i omogućava bolje osjećanje.
Hotel Zdravilišče Laško**** radi na osnovi tradicije duge 165 godina i usmjeren je uglavnom na područje medicinske rehabilitacije i preventive, a prije deset godina pridružio mu se i kompleks Thermana Park****superior. Obuhvaća hotel, kongresni centar, wellnes centar i termalni centar pod jedinstvenom i veličanstvenom staklenom kupolom.
Naša termalna voda i stručno znanje naših zaposlenih mnogobrojnim osobama pomogli su uspostaviti zdravlje i očuvati dobro osjećanje. Mi zaposleni u Thermani d. d. uvijek postavljamo goste na prvo mjesto, pa u svoju sredinu pozivamo saradnike kojima ta misao neće biti strana i koji će učiniti sve da se gosti kod nas zaista dobro osjećaju. 

Ako želite postati dio dobrog i uspješnog kolektiva, pozivamo vas da se prijavite na slobodna radna mjesta.


1. KELNER
Vaši zadaci:
 • Posluživanje hrane i pića
Šta očekujemo:
 • IV. ili V. stepen stručnog obrazovanja – kelner ili ugostiteljski tehničar ili drugo
 • 6 mjeseci radnog iskustva
 • probni rad 2 mjeseca
 • ljubazan odnos prema klijentima
 • veselje prema radu s ljudima
 • poželjno je osnovno znanje slovenačkog i drugih stranih jezika
 • ljubaznost, poštenje, sposobnost saradnje u timu
 
Šta nudimo:
- rad na određeno vrijeme uz mogućnost produženja na neodređeno vrijeme,
- dobre radne uslove,
- mogućnost obrazovanja i napredovanja na radnom mjestu, 
- osim redovne plate naši zaposleni koriste pogodnosti u okviru usluga Thermane,
- mogućnost dodatne stimulacije za odlično obavljen posao.
 
 
2. KUHAR
Vaši zadaci:
 • priprema hrane/samostalna priprema obroka i poštovanje normativa, standarda kod pripreme jela i poštovanje HACCP sistema
Šta očekujemo:
 • IV. ili V. stepen stručnog obrazovanja – kuhar ili ugostiteljski tehničar ili drugo
 • 6 mjeseci radnog iskustva
 • probni rad 2 mjeseca
 • sposobnost saradnje u timu
 • samoinicijativnost, samostalnost
 
Šta nudimo:
- rad na određeno vrijeme uz mogućnost produženja na neodređeno vrijeme,
- dobre radne uslove,
- mogućnost obrazovanja i napredovanja na radnom mjestu, 
- osim redovne plate naši zaposleni koriste pogodnosti u okviru usluga Thermane,
- mogućnost dodatne stimulacije za odlično obavljen posao.