Klub Thermana

OPĆI UVJETI POSLOVANJA SA THERMANA CLUB KARTICOM

ZLATNA KARTICA

IZDAVANJE KARTICA

Izdavatelj Zlatne kartice Thermana Club je Thermana, dd, družba dobre belušcije, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (u daljnjem tekstu: Thermana, dd). Zlatnu karticu mogu dobiti fizičke osobe starije od 15 godina koje ispravno popune obrazac za izdavanje kartice. Za Zlatnu karticu svake godine plaća se članarina koja se utvrđuje na početku svake kalendarske godine. Nije moguće izdati karticu pravnim osobama. Karticu može koristiti samo njezin nositelj i nije prenosiva.

Kartica se može dobiti pismenim zahtjevom na sljedećim prodajnim mjestima Thermane, dd: na recepcijama hotela Thermana Park Laško i Zdravilišče Laško, na recepciji Termalnog centra Thermana Park Laško, na recepciji toplica u Hotelu Zdravilišče Laško i na recepciji Wellness Spa centra Thermana Park Laško ili putem online prijave. Podnošenjem potpunog pismenog zahtjeva za izdavanje kartice Thermani dd ili podnošenjem potpunog zahtjeva za izdavanje kartice putem interneta i korištenjem kartice, korisnik kartice prihvaća Opće uvjete poslovanja s karticom.

KORISTITI

Svakom kupnjom u Thermani dd u vrijednosti od najmanje jedan euro, uz predočenje kartice na blagajni i nakon uspješne uplate, vlasnik kartice ostvaruje određeni broj bodova koji donose pogodnosti (bodovi se skupljaju prilikom kupnje usluga iz redovne cijene popise toplica, wellnessa i smještaja). Prikupljanje bodova i korištenje pogodnosti moguće je samo uz predočenje kartice na vrijeme - prije plaćanja pružene usluge. Okupljeni broj bodova ovisi o vrijednosti kupnje, odnosno za svaki dodani euro kupnje korisnik kartice dobiva jedan bod. Dobiveni bodovi upisuju se u kartični sustav, a pogodnosti se odobravaju na kraju kreditnog razdoblja. Kreditno razdoblje ograničeno je na šest mjeseci (od 1. prosinca do 31. svibnja i od 1. lipnja do 30. studenog). Svaka kupnja iznad 1 EUR se kreditira. 1 EUR donosi 1 bod. Na kraju svakog obračunskog razdoblja zbrajamo sve kupovine i naplaćujemo vrijednost nagrade s vaše kartice. Možete ga koristiti za bilo koju uslugu Thermane Laško.

Broj bodovaVrijednost vaučera
Do 99 bodovaBodovi se prenose u sljedeće obračunsko razdoblje
Od 100 bodova2 % vrijednosti bodova

Pogodnosti u obliku elektroničkog bona možete iskoristiti za sljedeću kupnju do kraja kreditnog razdoblja. Pogodnosti na koje nositelj kartice ima pravo ovise o broju bodova sakupljenih na kartici. Pojedinačne pogodnosti i broj bodova potrebnih za njihovo ostvarivanje objavljeni su u letku kluba Thermana i na web stranici www.thermana.si.

Na kraju svakog kreditnog razdoblja, korisnici kartice dobivaju stanje bodova prema određenim kriterijima i elektronički kredit (kredit određene vrijednosti učitan na karticu), koji dobitnici mogu iskoristiti u sljedećem kreditnom razdoblju. Iznos kupnje bonom mora biti veći od vrijednosti bona. Vrijednost bona ne uračunava se u zbroj kupnji za sljedeće obračunsko razdoblje. Akumulirani bodovi prenose se u sljedeće kreditno razdoblje samo za članove koji nisu sakupili dovoljno bodova da bi ostvarili pravo na nagradu. Bodovi se mogu prenijeti samo jednom. U slučaju da član niti do kraja drugog obračunskog razdoblja ne skupi dovoljno bodova za ostvarivanje prava na nagradu u obliku bona, skupljeni broj bodova se poništava. Za sve ostale, broj bodova se vraća na 0 odmah nakon izdavanja poklon bona. Ukupan broj sakupljenih bodova ispisuje se na dokazu o kupnji uz svaku kupnju. Nositelj ima mogućnost provjeriti stanje bodova putem web stranice www.thermana.si. Pogodnosti se mogu ostvariti prije uplate uz predočenje kartice i bonova dobivenih na temelju nje. Zamjena pogodnosti na kartici za gotovinu nije moguća. Razdoblja kredita: od 1. lipnja do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. svibnja Pogodnosti na koje korisnik kartice ima pravo mogu se ostvariti samo u Thermani, dd

VRIJEME ČUVANJA

Podatke o članovima čuvamo onoliko dugo koliko je apsolutno potrebno za sudjelovanje u klubu za koji su obrađeni. Zatim se brišu. Ukoliko postoji obveza društva i/ili porezna obveza čuvanja podataka, isti se brišu nakon 5 godina, osim ako propisima nije drukčije određeno. Vaši skupljeni bodovi i podaci o bonusima također će biti izbrisani.

POSTUPANJE U SLUČAJU GUBITKA KARTICE

U slučaju gubitka ili oštećenja kartice, ista se može zamijeniti uz predočenje bilo kojeg osobnog dokumenta sa slikom i popunjenim obrascem za izdavanje nove kartice. Nositelj nove kartice snosi troškove izdavanja nove kartice.

Nositelj ima pravo na bodove ili pogodnosti ostvarene na temelju izgubljene ili oštećene kartice.

RASKID

Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme, ali je nositelj može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Nositelj je dužan otkazati karticu preporučenom poštom, te je dužan vratiti karticu zajedno s pisanim otkazom. Otkaz stupa na snagu kada Thermana, dd primi pismeni otkaz i karticu. Thermana dd može otkazati karticu u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga pisanim putem redovnom poštom. U slučaju otkazivanja kartice od strane Thermane dd, nositelj kartice ima pravo na sve pogodnosti koje je ostvario do datuma pisanog otkaza.

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

Korisnik kartice se obvezuje da će Thermano, dd, redovito obavještavati o svakoj promjeni adrese, imena ili drugih podataka koji su važni za korištenje kartice. Promjene općih uvjeta poslovanja: Thermana dd zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja, pravila sustava ocjenjivanja i drugih pogodnosti bez izričite pismene obavijesti nositeljima. Uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici www.thermana.si.

ZAŠTITA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA:

Osobni podaci koje nam dostavite pažljivo ćemo štititi, obrađivati i s njima postupati u skladu s GDPR-om i nacionalnim zakonodavstvom na području zaštite osobnih podataka.

Prilikom svakog korištenja kartice podaci o kupnji vlasnika kartice (proizvod ili usluga, cijena proizvoda ili usluge, iznos kupnje) bilježe se u kartični sustav. Unosom svojih osobnih podataka na web stranici i ispunjavanjem polja na web stranici koje se odnosi na privolu za korištenje osobnih podataka (tj. upisivanjem kvačice u ovo polje), ili upisom osobnih podataka na pisanoj pristupnici te potpisom izjave koja se odnosi na privolu za korištenje osobnih podataka, nositelj kartice daje osobnu suglasnost i suglasnost da voditelj osobnih podataka, tj. družba Thermana, dd, družba dobrega belžija, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, uspostavlja, prikuplja, upravlja, koristi, obrađuje i pohranjuje sve osobne podatke koji se na nju odnose, a koji su ili postanu poznati u kontekstu kartičnog poslovanja u svrhu obavljanja marketinške usluge, promotivne aktivnosti uključujući izravni marketing te analizu kartičnog prometa i analizu individualnih kupovnih navika. Ovime je nositelj kartice također suglasan i daje osobnu suglasnost da voditelj osobnih podataka može koristiti sve osobne podatke koji se na njega odnose, a koji su ili su postali poznati upravitelju u postupanju s karticom, osim osjetljivih osobnih podataka. , za potrebe izravnog marketinga. S ovime je vlasnik kartice također suglasan i daje osobnu suglasnost i suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka (Thermana dd) može proslijediti osobne podatke o nositelju i obavljenim kupnjama iz prvog stavka ovog poglavlja drugim ugovornim partnerima Thermane, dd sa sjedištem u Republici Sloveniji, koji su uredno registrirani za obradu osobnih podataka i s kojima Thermana, dd, ima sklopljene odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka u svrhu prosljeđivanja osobnih podataka i podataka o obavljenim kupnjama Thermani, dd, korisnici osobnih podataka u svrhu vođenja jedinstvene baze kartičnih imenika i njihovih osobnih podataka i obavljenih kupnji, u svrhu provođenja marketinških aktivnosti te u svrhu provođenja analize poslovanja s karticom ili individualne kupovine navike, te tiskarama sa sjedištem u Republici Sloveniji za potrebe tiskanja materijala vezanih uz provedbu marketinških aktivnosti voditelja obrade osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati na području EU. Svaki korisnik kartice može pisanim zahtjevom upućenim na adresu voditelja osobnih podataka ili putem e-maila na adresu: info@thermana.si, u bilo koje vrijeme i bez razloga zatražiti da upravitelj trajno ili privremeno prestane koristiti osobni podaci i podaci o obavljenim kupnjama. U tom slučaju, operater će u roku od 15 dana od primitka zahtjeva onemogućiti korištenje osobnih podataka i podataka o kupnji u navedene svrhe te će u roku od daljnjih pet dana o tome obavijestiti nositelja kartice koji je to zatražio.

VAŽEĆE PRAVO

Za ocjenu pravnog odnosa između Thermane, dd i vlasnika kartice, koristi se slovensko pravo.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka: op.pooblascenec@thermana.si.

PLAVA KARTA

IZDAVANJE KARTICA

Izdavatelj Thermana Club Blue Card je Thermana, dd, družba dobre belužišť, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (u daljnjem tekstu: Thermana, dd). Plavu karticu mogu dobiti fizičke osobe starije od 15 godina i pravne osobe koje ispravno popune obrazac za izdavanje kartice. Karticu može koristiti samo njezin nositelj i nije prenosiva. Kartica se može dobiti pismenim zahtjevom na sljedećim prodajnim mjestima Thermane, dd: na recepcijama hotela Thermana Park Laško, Zdravilišče Laško, na recepciji Termalnog centra Thermana Park Laško, na recepciji lječilišta Thermana Park Laško. Hotel Zdravilišče Laško i na recepciji Wellness Spa centra Thermana Park Laško ili putem online prijave. Podnošenjem potpunog pisanog zahtjeva za izdavanje kartice Thermani dd ili podnošenjem potpunog zahtjeva za izdavanje kartice putem interneta i korištenjem kartice, korisnik kartice prihvaća Opće uvjete poslovanja s karticom.

KORISTITI

Svakom kupnjom u Thermani dd u vrijednosti od najmanje jedan euro, uz predočenje kartice na blagajni i nakon uspješne uplate, vlasnik kartice ostvaruje određeni broj bodova koji donose pogodnosti (bodovi se skupljaju prilikom kupnje usluga iz redovne cijene popise toplica, wellnessa i smještaja). Prikupljanje bodova i korištenje pogodnosti moguće je samo uz predočenje kartice na vrijeme - prije plaćanja pružene usluge. Okupljeni broj bodova ovisi o vrijednosti kupnje, odnosno za svaki dodani euro kupnje korisnik kartice dobiva jedan bod. Stečeni bodovi upisuju se u kartični sustav, a pogodnosti se odobravaju na kraju kreditnog razdoblja. Pogodnosti u obliku elektroničkog bona možete iskoristiti za sljedeću kupnju do kraja kreditnog razdoblja.

Kreditno razdoblje ograničeno je na šest mjeseci (od 1. prosinca do 31. svibnja i od 1. lipnja do 30. studenog). Svaka kupnja iznad 1 EUR se kreditira. 1 EUR donosi 1 bod. Na kraju svakog obračunskog razdoblja zbrajamo sve kupovine i naplaćujemo vrijednost nagrade s vaše kartice. Možete ga koristiti za bilo koju uslugu Thermane Laško.

Broj bodovaVrijednost vaučera
Do 99 bodovaBodovi se prenose u sljedeće obračunsko razdoblje
Od 100 bodova2 % vrijednosti bodova

Pogodnosti na koje nositelj kartice ima pravo ovise o broju bodova sakupljenih na kartici. Individualne pogodnosti i broj bodova potrebnih za njihovo ostvarivanje objavljeni su u brošuri kluba Thermana i na web stranici www.thermana.si.

Na kraju svakog kreditnog razdoblja, korisnici kartice dobivaju stanje bodova prema određenim kriterijima i elektronički kredit (kredit određene vrijednosti učitan na karticu), koji dobitnici mogu iskoristiti u sljedećem kreditnom razdoblju. Iznos kupnje bonom mora biti veći od vrijednosti bona. Vrijednost bona ne uračunava se u zbroj kupnji za sljedeće obračunsko razdoblje. Akumulirani bodovi prenose se u sljedeće kreditno razdoblje samo za članove koji nisu sakupili dovoljno bodova da bi ostvarili pravo na nagradu. Bodovi se mogu prenijeti samo jednom. U slučaju da član niti do kraja drugog obračunskog razdoblja ne skupi dovoljno bodova za ostvarivanje prava na nagradu u obliku bona, skupljeni broj bodova se poništava. Za sve ostale, broj bodova se vraća na 0 odmah nakon izdavanja poklon bona. Ukupan broj sakupljenih bodova ispisuje se na dokazu o kupnji uz svaku kupnju. Nositelj ima mogućnost provjeriti stanje bodova putem web stranice www.thermana.si. Pogodnosti se mogu ostvariti prije uplate uz predočenje kartice i bonova dobivenih na temelju nje. Zamjena pogodnosti na kartici za gotovinu nije moguća. Razdoblja kredita: od 1. lipnja do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. svibnja Pogodnosti na koje korisnik kartice ima pravo mogu se ostvariti samo u Thermani, dd

VRIJEME ČUVANJA

Podatke o članovima čuvamo onoliko dugo koliko je apsolutno potrebno za sudjelovanje u klubu za koji su obrađeni. Zatim se brišu. Ukoliko postoji obveza društva i/ili porezna obveza čuvanja podataka, isti se brišu nakon 5 godina, osim ako propisima nije drukčije određeno. Vaši skupljeni bodovi i podaci o bonusima također će biti izbrisani.

POSTUPANJE U SLUČAJU GUBITKA KARTICE

U slučaju gubitka ili oštećenja kartice, ista se može zamijeniti uz predočenje bilo kojeg osobnog dokumenta sa slikom i popunjenim obrascem za izdavanje nove kartice. Nositelj nove kartice snosi troškove izdavanja nove kartice.

Nositelj ima pravo na bodove ili pogodnosti ostvarene na temelju izgubljene ili oštećene kartice.

RASKID

Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme, ali je nositelj može otkazati pisanim putem u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Nositelj je dužan otkazati karticu preporučenom poštom, te je dužan vratiti karticu zajedno s pisanim otkazom. Otkaz stupa na snagu kada Thermana, dd primi pismeni otkaz i karticu. Thermana dd može otkazati karticu u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga pisanim putem redovnom poštom. U slučaju otkazivanja kartice od strane Thermane dd, nositelj kartice ima pravo na sve pogodnosti koje je ostvario do datuma pisanog otkaza.

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

Korisnik kartice se obvezuje da će Thermano, dd, redovito obavještavati o svakoj promjeni adrese, imena ili drugih podataka koji su važni za korištenje kartice.

Izmjene općih uvjeta poslovanja:
Thermana dd zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja, pravila sustava ocjenjivanja i drugih pogodnosti bez izričite pismene obavijesti nositeljima. Uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici www.thermana.si.

ZAŠTITA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje nam dostavite pažljivo ćemo štititi, obrađivati i s njima postupati u skladu s GDPR-om i nacionalnim zakonodavstvom na području zaštite osobnih podataka.

Prilikom svakog korištenja kartice podaci o kupnji vlasnika kartice (proizvod ili usluga, cijena proizvoda ili usluge, iznos kupnje) bilježe se u kartični sustav. Unosom svojih osobnih podataka na web stranici i ispunjavanjem polja na web stranici koje se odnosi na privolu za korištenje osobnih podataka (tj. upisivanjem kvačice u ovo polje), ili upisom osobnih podataka na pisanoj pristupnici te potpisom izjave koja se odnosi na privolu za korištenje osobnih podataka, nositelj kartice daje osobnu suglasnost i suglasnost da voditelj osobnih podataka, tj. družba Thermana, dd, družba dobrega belžija, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, uspostavlja, prikuplja, upravlja, koristi, obrađuje i pohranjuje sve osobne podatke koji se na nju odnose, a koji su ili postanu poznati u kontekstu kartičnog poslovanja u svrhu obavljanja marketinške usluge, promotivne aktivnosti uključujući izravni marketing te analizu kartičnog prometa i analizu individualnih kupovnih navika. Ovime je nositelj kartice također suglasan i daje osobnu suglasnost da voditelj osobnih podataka može koristiti sve osobne podatke koji se na njega odnose, a koji su ili su postali poznati upravitelju u postupanju s karticom, osim osjetljivih osobnih podataka. , za potrebe izravnog marketinga. S ovime je vlasnik kartice također suglasan i daje osobnu suglasnost i suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka (Thermana dd) može proslijediti osobne podatke o nositelju i obavljenim kupnjama iz prvog stavka ovog poglavlja drugim ugovornim partnerima Thermane, dd sa sjedištem u Republici Sloveniji, koji su uredno registrirani za obradu osobnih podataka i s kojima Thermana, dd, ima sklopljene odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka u svrhu prosljeđivanja osobnih podataka i podataka o obavljenim kupnjama Thermani, dd, korisnici osobnih podataka u svrhu vođenja jedinstvene baze kartičnih imenika i njihovih osobnih podataka i obavljenih kupnji, u svrhu provođenja marketinških aktivnosti te u svrhu provođenja analize poslovanja s karticom ili individualne kupovine navike, te tiskarama sa sjedištem u Republici Sloveniji za potrebe tiskanja materijala vezanih uz provedbu marketinških aktivnosti voditelja obrade osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati na području EU. Svaki korisnik kartice može pisanim zahtjevom upućenim na adresu voditelja osobnih podataka ili putem e-maila na adresu: info@thermana.si, u bilo koje vrijeme i bez razloga zatražiti da upravitelj trajno ili privremeno prestane koristiti osobni podaci i podaci o obavljenim kupnjama. U tom slučaju, operater će u roku od 15 dana od primitka zahtjeva onemogućiti korištenje osobnih podataka i podataka o kupnji u navedene svrhe te će u roku od daljnjih pet dana o tome obavijestiti nositelja kartice koji je to zatražio.

VAŽEĆE PRAVO

Za ocjenu pravnog odnosa između Thermane, dd i vlasnika kartice, koristi se slovensko pravo.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka: op.pooblascenec@thermana.si.

Aktualna ponuda

Više ponuda

Dragi gosti,

Nastavljamo s obnovom Medicinskog centra Laško, prijemnog mjesta za pristup našim klinikama. Unatoč renoviranju, možete imati nesmetan pristup svim klinikama i željenim uslugama.

Za dodatne informacije o dostupnosti i radu poliklinika možete se obratiti recepciji hotela Zdravilišča Laško ili recepciji Medicinskog centra, gdje ćemo Vam rado pomoći.

Obnova će trajati od 3. lipnja do predviđenog kraja kolovoza 2024. godine.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.
Tim Thermane d.d

Ovo će se zatvoriti 23 sekundi