Obavijest o video nadzoru

Obavještavamo Vas da se u prostorijama Thermane dd provodi videonadzor.

Videonadzor provodi tvrtka Thermana dd koju zastupaju predsjednica Uprave Mojca Leskovar i član Uprave Dejan Balmazović. Tvrtka je i voditelj obrade osobnih podataka

Videonadzor se provodi u cilju osiguranja osoba i imovine na području Thermane dd.

Informacije o implementaciji videonadzora možete dobiti na e-mail op.pooblascenec@thermana.si.

Snimke sustava videonadzora pohranjuju se u prostorijama tvrtke.

Svrha: Kontrola ulaza i izlaza radi zaštite ljudi i imovine

Kontakti ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka:  e-mail op.pooblascenec@thermana.si.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka: obrada je nužna zbog legitimnih interesa voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

Obrazloženje legitimnih interesa: Voditelju obrade osobnih podataka u interesu je da se zaposlenici i posjetitelji osjećaju sigurno jer se radi zaštite ljudi i imovine uvodi videonadzor. Uvođenjem videonadzora sprječava se vandalizam i krađa, a radi zaštite ljudi i imovine kontrolira se i ulazak i izlazak osoba iz poduzeća.

Korisnici ili kategorije korisnika osobnih podataka, ako postoje: osobne podatke koji se obrađuju temeljem videonadzora ispunjavaju djelatnici ovlašteni od strane tvrtke, izvođača sustava videonadzora Coting d.o.o., po potrebi tijela kaznenog progona i druge institucije koje pokažu odgovarajuću pravnu osnovu za pristup osobnim podacima .

Podaci o specifičnim učincima obrade, posebno daljnje obrade: tvrtka obrađuje osobne podatke isključivo za potrebe videonadzora, s ciljem zaštite ljudi i imovine. Videonadzor omogućuje i praćenje slike uživo, s tim da nije moguća audio intervencija.

Informacije o prijenosima osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju: osobni podaci se ne prenose u treću zemlju.

Informacije o postojanju prava pojedinca na zahtjev za pristup osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja, odnosno postojanju prava na prigovor obradi i prava na prenosivost podataka: pojedinac može ostvariti prava vezana uz zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: op.pooblascenec@thermana.si.

Podaci o pravu na opoziv privole kada se obrada temelji na privoli: Privolu/izjavu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja se na temelju privole provodila do njezina opoziva, na e-mail adresu: op.pooblascenec@thermana.si. U konkretnom slučaju pravni temelj za provedbu videonadzora je članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne privola.

Podaci o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Pritužbu možete podnijeti Informacijskom povjereniku (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, web stranica: www.ip-rs.si).

Aktualna ponuda

Više ponuda

Dragi gosti,

obavještavamo vas da je s u ponedjeljak 20. svibnja 2024 krećemo sa zamjenom kapija na ulazu u objekt Zdravilišče Laško. Radovi će trajati vjerojatno do lipnja.

Zbog građevinskih radova prolazit će kroz prevodnicu prema objektu Toplice Laško UVOZ ONEMOGUĆEN SA STRANE GLAVNE CESTE. Bit će pristupa OMOGUĆENA U HOTELU THERMANA PARK LAŠKO paralelno s glavnom cestom. Ruta će biti markirana.

Pristup parkiralištu Zdraviliškog parka ostaje nesmetan.

Hvala na razumijevanju.

Thermane ekipa

Ovo će se zatvoriti 20 sekundi