080 81 19 | | E-obveščanje

Dom Starejših Laško

leži v prijetnem okolju v neposredni bližini družbe Thermana, d. d. Sodobno opremljen dom obdajajo sprehajalne poti, ki vodijo do Zdraviliškega parka in naprej do mestnega središča. Do doma je speljana dobra cestna povezava, v bližini je tudi železniška postaja, do katere vodijo urejene poti Zdraviliškega parka.

Podatki Povpraševanje

dsc_6836tl.jpg
img_7061.jpg
img_0039tl.jpg
1_img_7094.jpg
img_7142.jpg
img_7239.jpg
img_7206.jpg
babica_vnukinja.jpg
img_7287.jpg
dsc_1286tl.jpg

Podatki

O domu starejših

Dom starejših Laško deluje od leta 2001 in leži v prijetnem okolju v neposredni bližini družbe Thermana, d. d. Dom obdajajo sprehajalne poti, ki vodijo do zdraviliškega parka. Stanovalci imajo blizu mestno središče, do doma pa je speljana tudi dobra cestna ter železniška povezava.

Pri skrbi za stanovalce je naše glavno vodilo individualno načrtovanje storitev za vsakega stanovalca posebej, s čimer se skušamo v največji možni meri približati njihovim željam in potrebam. Naš cilj je, da v domu uvajamo gospodinjske enote in tako stanovalcem zagotavljamo več domačnosti ter možnost samostojnega odločanja o poteku dneva in o bivanju v domu nasploh. Bivanje v manjši skupini omogoča intenzivne vsakodnevne kontakte med stanovalci in zaposlenimi ter lažjo vzpostavitev zaupanja do zaposlenih in institucije.

Prostorske zmogljivosti

Dom razpolaga z 78 sobami s 165 ležišči. Od tega imamo 13 enoposteljnih sob, 43 dvoposteljnih sob in 22 troposteljnih sob. Vsaka soba je opremljena s klicnim sistemom in ima direktno telefonsko linijo, lastno kopalnico, priklop za CATV in klimatsko napravo.

Gospodinjska enota za stanovalce, obolele za demenco

Ena izmed že delujočih gospodinjskih enot je namenjena stanovalcem, ki so oboleli za demenco in zato potrebujejo poseben individualni pristop, usmerjanje in osebno vodenje. V sklopu gospodinjske enote se nahaja kuhinja s skupnim prostorom, kjer se vsakodnevno odvijajo različne aktivnosti. Gospodinjska enota se nahaja v pritličju, stanovalci imajo izhod na prijetno urejeno in varno ograjeno zelenico. Stanovalcem enote zagotavljamo psihosocialni koncept obravnave, ki temelji na sprejemanju dejanskega stanja osebe z demenco. Zaposleni pri svojem delu uporabijo načela validacije, oboleli osebi dajo veljavo in jo spremljajo na njeni poti. Stanovalci gospodinjske enote se vsakodnevno vključujejo v organizirane dejavnosti, kot so sprehodi, telovadba, aktivnosti za vadbo spomina, gospodinjske aktivnosti, aktivnosti s kužki in drugo. Zagotovljena jim je obravnava pri zdravniku splošne medicine in redno kontrolno spremljanje specialista psihiatra.

Sprejem v dom:

V Dom starejših Laško so lahko sprejeti državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, in so stari nad 65 let. O sprejemu odloča komisija za sprejem in odpust. Informacije o sprejemu posreduje socialna delavka doma na telefonski številki +386 (0)3 734 53 22.

Pred sprejemom je potrebno predložiti:

 • pisno vlogo za sprejem,
 • zdravniško spričevalo na predpisanem obrazcu,
 • izjavo o plačilu oz. doplačilu s strani tretje osebe.

Ob sprejemu je potrebno zagotoviti:

 • zdravstveno kartico,
 • zdravstveni karton,
 • zdravila,
 • osebna oblačila.

Čakalna doba:

Čakalna doba za nastanitev v DS Laško je odvisna od zdravstvenega stanja bodočega stanovalca in njegovih individualnih želja. Prednost imajo prosilci iz domače občine.

Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so oblika bivanja starejših ljudi, ki pogosto nadomeščajo ali časovno odmikajo potrebo po odhodu v dom za starejše. Namenjena so tudi tistim starejšim ljudem, ki ne morejo več živeti popolnoma samostojno in potrebujejo organizirano prehrano in nego. Uporabniki ohranjajo vse najpomembnejše prednosti bivanja v lastnem domu, predvsem avtonomnost in zasebnost.

Arhitekturno in lokacijsko so stanovanja brez ovir in v celoti prilagojena potrebam bivanja starejše osebe, omogočajo tudi bivanje oseb na invalidskih vozičkih. Stanovalci imajo v družbi Thermana zagotovljeno pomoč in nego v nujnem obsegu ter možnost dodatnega naročanja storitev po lastnih željah, zato se v njih počutijo udobno, prijetno in predvsem varno.

Stanovanja so različnih površin od 26,40 m2 do 30,40 m2. Vsako oskrbovano stanovanje ima predsobo, kopalnico in dnevni prostor, nekatera tudi kuhinjo. Opremo lahko proti plačilu obdržite oziroma uporabljate ali pa stanovanje opremite s svojim pohištvom.

Pogoji za namestitev:

Oskrbovana stanovanja so skladno z zakonodajo namenjena osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • starost nad 65 let,
 • so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobni za samostojno življenje brez pomoči druge osebe,
 • jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu.

Najemnik se lahko v oskrbovano stanovanje vseli, ko poravna trimesečno najemnino. Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo pri uporabi zdravstvenih in kopaliških storitev družbe Thermana 20 % popust. Popust velja na obstoječe cene po ceniku družbe Thermana.

Zdravstvena nega

Storitve zdravstvene nege uporabnikom oskrbovanih stanovanj zagotavljamo v obliki patronažnih obiskov.

Socialna oskrba

Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih lahko ponudimo tudi izvajanje socialne oskrbe v obsegu do 7 ur tedensko.

Prehrana

Za prehrano je poskrbljeno v jedilnici Doma starejših ali pa si stanovalci obroke pripravljajo sami.

Strokovne službe

Socialna služba

Odločitev za odhod v institucionalno varstvo predstavlja pomembno prelomnico v življenju starejšega človeka in njegovih svojcev. Ena izmed pomembnih nalog socialne službe je priprava na sprejem v dom. Naloga socialnega delavca ni le zbiranje potrebne dokumentacije, temveč tudi prvi razgovor s prosilci, njihovimi svojci, skrbniki ali drugimi. Posreduje jim natančne informacije o življenju v domu, jih seznani z možnostmi, ki jih dom ponuja, in s ceno oskrbe. Socialni delavec ima veliko vlogo tudi pri vključevanju na novo sprejetega stanovalca v domsko življenje. Stanovalcem in njihovim svojcem zagotavlja pomoč pri urejanju socialno-varstvenih pravic.

Zdravstveno-negovalna služba

Za stanovalce skrbi strokovno usposobljen zdravstveno-negovalni tim, ki ga sestavljajo zdravnica splošne medicine, diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki, delovni terapevt, fizioterapevt, bolničarji in bolniške strežnice. Zdravstveno-negovalna služba izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni v letu. Zaposleni imajo obilo izkušenj in dodatnega strokovnega znanja. V dom prihajajo tudi specialist psihiater, specialist fiziater in po potrebi zobozdravnik. Stanovalcem skladno s potrebami zagotavljamo tudi preglede pri specialistih v Splošni bolnišnici Celje.

Fizioterapija

Z različnimi metodami in tehnikami fizikalne terapije želimo vzdrževati, izboljšati, vzpostavljati ali upočasniti upad psihofizičnih sposobnosti stanovalcev. Spodbujamo ohranitev funkcionalnih sposobnosti stanovalca, omogočiti želimo čim večjo samostojnost pri gibanju in dnevih aktivnostih, kar stanovalcem daje možnost vključevanja v različne dejavnosti v Domu in izven njega. Dejavnosti fizioterapije so usmerjene v ohranjanje telesnih funkcij s pomočjo skupinskih in individualnih vadb, aktivno rehabilitacijo po akutnih nevroloških obolenjih, posegih in poškodbah, v lajšanje bolečine s fizikalnimi metodami – protibolečinska elektroterapija (TENS, IF, UZ, magnetoterapija, laser, bioptron) in v izvajanje sprostitvenih tehnik s pomočjo joge in meditacije. Sodelovanje pri drugih domskih aktivnostih spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. Organiziramo tudi izobraževanja, delavnice in predavanja za osebje in svojce naših stanovalcev.

Delovna terapija

Glavni namen delovne terapije je stanovalcem preko smiselnih in namenskih aktivnosti omogočiti čim večjo in čim daljšo samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in aktivno preživljanje prostega časa. Delovna terapija v domu zajema:

 • skrb zase – obsega učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti, funkcionalne mobilnosti, obvladovanje ožjega in širšega okolja, aplikacijo in uporabo različnih pripomočkov ter prilagoditev. Preko namenskih aktivnosti skušamo izboljšati in ohranjati različne telesne sposobnosti in funkcije,
 • delo/produktivnost in prosti čas – v aktivnosti se stanovalci vključujejo prostovoljno glede na svoje želje in interese. Skrbijo za širše življenjsko okolje, urejanje okolice doma, za cvetje, vrt, gospodinjstvo, pomoč sostanovalcem. Svoj prosti čas lahko aktivno preživljajo z vključevanjem v različne aktivnosti.

Dodatna ponudba

Gostinske storitve

Stanovalcem pripravljamo prehrano, ki je prilagojena starejšim ljudem, zagotavljamo tudi dietno prehrano. Stanovalci imajo možnost s svojimi predlogi sodelovati pri sestavi jedilnika. Zagotavljamo tudi dnevne malice in kosila za zunanje goste.

Dnevno sveže sladice, sladoled in pijačo vam postrežemo tudi na prijetno urejeni terasi doma.

Pralnica

Ob sprejemu v DS Laško dobi stanovalec svojo evidenčno številko perila. V domu poskrbimo za pranje, likanje in enostavna šiviljska popravila osebnega perila stanovalcev. Zaželeno je, da stanovalci prinašajo oblačila pralnih in v sušilnem stroju sušilnih materialov. Storitve pralnice nudimo tudi zunanjim uporabnikom. Omogočamo pranje večjih kosov perila, prešitih odej, vzglavnikov, zaves itd.

Frizer, pedikura

Frizer je na voljo dvakrat tedensko, pediker pa vsak torek od 9. do 11. ure. Stanovalci se za obe storitvi predhodno naročijo pri oddelčnih sestrah oziroma na recepciji.

Blagajna

Na blagajni Doma lahko stanovalci ali njihovi svojci poravnajo obveznosti do DS Laško vsak ponedeljek, sredo in petek med 11.30 in 14.30.

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti v DS Laško Termin Kraj izvajanja
Druženje ob petju torek ob 10.00 prostori delovne terapije
Družabne igre (kartanje, človek ne jezi se, šah, štiri v vrsto) po dogovoru po dogovoru
Literarna ura v sodelovanju s knjižnico Laško zadnji ponedeljek v mesecu prostori delovne terapije
Peka peciva in pekovskih izdelkov sreda ob 9.00 gospodinjska enota R2
Funkcionalno usposabljanje ob glasbi ponedeljek ob 9.00 gospodinjska enota R1
Skupina za ohranjanje spomina četrtek ob 13.30 prostori delovne terapije
Balinanje po dogovoru v poletnih mesecih po dogovoru
Kreativne tehnike in delavnice ponedeljek, sreda, petek ob 9.30 prostori delovne terapije
Sveta maša zadnji četrtek v mesecu ob 9.30 jedilnica
Molitvena skupina Plamen četrtek ob 10.00 molitvena soba
Skupine za samopomoč Marjetice ponedeljek ob 14.00 skupni prostor Hum H20
Skupine za samopomoč Lilije torek ob 13.30 prostori delovne terapije
Skupine za samopomoč Modrina sreda ob 13.15 prostori delovne terapije
Skupine za samopomoč Zarja četrtek ob 13.15 skupni prostor Hum H20
Skupinska telovadba vsak dan ob 9.00 jedilnica

Dokumenti in obrazci

Pravilniki in Hišni red Doma starejših Laško:

HisniRedPreciscenoBesedilo.pdf
Hišni red - prečiščeno besedilo
SpremembeHisnegaRedaDSL.pdf
Spremembe hišnega reda DSL
PravilnikSprejemuPremestitvi-OdpustuStanovalcevDSL.pdf
Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev v DSL
PravilnikKriterijihKategorijeOskrbe.pdf
Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v oskrbo

Dokumetacija za sprejem v Dom Starejših Laško:

prosnja-za-sprejem-premestitev-v-institucionalno-varstvo.pdf
Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
prosnja-za-odpust.pdf
Prošnja za odpust
pooblastilo-zastopniku.pdf
Pooblastilo zastopniku
zdravnisko-potrdilo.pdf
Zdravniško potrdilo
IzjavaDoplacilaAKTUALNA.pdf
Izjava o plačilu

Ceniki Doma starejših Laško:

Cenik.pdf
Cenik programa Oskrbe starejših v družbi Thermana

Kontaktne osebe

Janja Podkoritnik Kamenšek, univ. dipl. soc. del.
Vodja Doma starejših
T: 03 734 53 20
F: 03 734 52 47
E:

Na podlagi določb 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) je v imenu Doma starejših Laško pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja vodja Doma starejših Janja Podkoritnik Kamenšek.


Irenca Kovčan, univ. dipl. soc. del.
Socialna delavka
T: 03 734 5322
F: 03 734 5247
E:


Klavdija Cepuš, dipl. medicinska sestra
Vodja zdravstvene nege
T: 03 734 5330
F: 03 734 5247
E: 


Mojca Belaj
Računovodkinja
T: 03 734 8916
F: 03 423 2400
E:


Bojana Senica
Blagajna
T: 03 734 5246
F: 03 734 5247
E:


Povpraševanje

Pošljite povpraševanje

Izpolnite obrazec spodaj

Kontakt

Email
03 734 5600 Informacije in rezervacije
080 81 19 Brezplačna telefonska številka
vsak dan: od 9h do 19h Delovni čas