03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Aktualno

22.05.2023

Zasvetila je prva žarnica

Mineva 140 let, odkar je v Laškem zasvetila luč!
 
Prihodnje leto bomo v Laškem obeležili 170 let od nastanka zdravilišča, današnje Thermane d. d.. Letos pa obeležujemo 140 let, odkar je v Laškem zasvetila prva žarnica na elektriko proizvedeno s pomočjo naprave na vodni pogon na slovenskem ozemlju. Predstavljamo z zgodovinskimi viri podkrepljen članek Srečka Lesjaka.
 
Danes na strehi hotela Thermana Park potekajo intenzivna dela ob gradnji sončne elektrarne. Investicijo v obnovljivi vir energije je na srečanju novinarjev predstavila predsednica uprave družbe Thermana Mojca Leskovar.
 
V nadaljevanju predstavljamo razmišljanje Srečka Lesjaka, ki je z raziskovanjem zgodovinskih virov prišel do zanimivih odkritij, ki nakazuje na to, da prva žarnica morda ni zasvetila v Mariboru, kot to velja sedaj, temveč v Laškem, prav na območju zdravilišča:
 
Zgodovina piše, da je ob gradnji južne železnice nadzornik gradnje po imenu Leopold Rödel odkril termalne vrelce, v njih prepoznal izjemno moč in se zavezal, da bo na tem mestu zgradil kopališče. Pri tem je zanimivo, da je zgradil tudi veliko vodno kolo, ki je z močjo vode potoka Rečica poganjalo črpalke ter tako zagotavljalo pritok termalne vode iz globin na površje. Tako so 1. maja leta 1854 slovesno otvorili moderno kopališče in ga imenovali Kaiser Franz Josephs Bad.
Eden kasnejših lastnikov, dunajski bogataš, svetovljan in športni zanesenjak Teodor Gunkel je zdravilišče kupil leta 1882 in v Laškem ustvaril mondeno letovišče. Obnoviti je dal celotno zdravilišče, med drugim pa je zaslužen tudi za njegovo elektrifikacijo. Leta 1882 je namreč izkoristil novost tehnike – elektriko, in dal vgraditi na obstoječi vodni pogon še pogon elektro dinama za proizvodnjo električne energije.

V brošuri IZ PRETEKLOSTI LAŠKEGA ZDRAVILIŠČA (Laško, 1994), avtor Jure Krašovec tako navaja, da sta imela dva dinamo stroja 5 kilovatov moči, 110 voltov istosmerne napetosti. Tako  je bila leta 1882 postavljena prva električna centrala na vodni pogon na slovenskih tleh, ki je z enosmernim tokom oskrbovala svetila po vseh prostorih in sprehajališčih kopališkega parka. Tudi prvi medicinski aparati so bili oskrbljeni z električnim tokom.

V tem viru je tudi navedeno, da je tega leta prva žarnica v Sloveniji, z elektriko proizvedeno na vodni pogon, zasvetila v Zdravilišču Laško in to samo tri leta po Edisonovem odkritju žarnice na žarilno nitko leta 1879 in eno leto po tem, ko so, na 1. mednarodni razstavi elektrike v Parizu (The first International Exposition of Electricity), Edisonove žarnice prvič množično zasvetile.
 
Ta trditev pa je veljala dolgo za »bogokletno«, saj  uradno velja, da je prva žarnica na slovenskih tleh zagorela 4. 4.1883, ko je časopis Marburger Zeitung poročal »Tukajšnja firma Karl Scherbaum je v svojem parnem mlinu uvedla električno osvetlitev in število svetilk znaša šestintrideset«. Za trditve v omenjeni brošuri o elektrifikaciji in električni razsvetljavi v letu 1882 v Zdravilišču Laško namreč ne poznamo vira iz katerega je črpal Jure Krašovec.
 
Kljub temu so v Zdravilišču Laško leta 2015 svečano postavili repliko vodnega kolesa, ki je poganjalo prvo hidroelektrarno na slovenskih tleh in simbolizira pomemben mejnik v zgodovini elektrifikacije Slovenije.

Leta 2017 so, v sklopu priprav na novo stalno razstavo Tehniškega muzeja o začetkih elektrifikacije Slovenije,  ob pregledu dnevnega časopisja iz leta 1883 naleteli na dva zapisa, ki potrjujeta, da je hidroelektrarna, s katero se je napajala električna razsvetljava Zdravilišča v Laškem (takrat se je imenovalo Kaiser Franz Josef Bad), delovala že v letu 1883. Ta objekt je že doslej veljal kot prva vodna elektrarna na ozemlju današnje Slovenije, kot leto nastanka pa je po njim poznanih virih veljalo 1885. Sledila so razkritja, ki sta jih objavila avtorja Orest Jarh in Barbara Rezar Grilc v referatu »Nova odkritja o začetkih elektrifikaciji Slovenije«, objavljenemu v Elektrotehniškemu vestniku (84: 66-67, 2017) in v zaključku zapisala: »Začetna leta razvoja uporabe električne energije očitno skrivajo še številčne zanimivosti in dela za raziskovalce je, kot kaže, še dovolj«.
 
To je bila vzpodbuda, da sta se Boštjan Vrščaj in Srečko Lesjak poglobila v iskanje zgodovinskih dejstev, kajti, če so le-ta v mariborskem primeru veljala na osnovi časopisnega članka, lahko podobna dejstva veljajo tudi v laškem primeru. Podkrepitev take ideje sta dobila tudi v članku avtorja Antona Avčina: »Kdaj je elektrika zažarela prvo žarnico v Sloveniji« nastalega po objavi članka: » Slovenija ima že 135 let Elektriko- Revija IZS (september 2018). V njem je izpostavil: » Veseli me odnos in zanimanje za tovrstno našo kulturno dediščino, čeprav je bila napisana v »cajtngah« in »Na tem mestu želim, da skupno združimo moči in natančno uredimo zgodovinska dejstva, ki jih bomo lahko predstavili naši javnosti, svetu in jih spoštovali kot našo kulturno dediščino«.
 
Odgovor lahko ponujajo že reklamni časopisni oglasi. Theodor Gunkel je namreč  v pripravi na svojo prvo sezono v Laškem leta 1883 izvedel reklamno akcijo, predvsem v dunajskih časopisih, saj je sam izhajal iz dunajske visoke družbe. Tako je že v mesecu marcu 1883 v časopisih objavil reklamni oglas, ki vabi obiskovalce v Laško, v Kaiser-Franz-Josefs-Bad. Prva trenutno poznana objava je bila najdena v časopisu Neue Freie Presse 7. marca 1883, kjer se pojavi oglas še 24. marca. Oglas lahko najdemo še v časopisu Wiener Salonblatt 11., 18. in 25. marca 1883. Zanimivo je , da je bil tudi v Laibacher Zeitung enak oglas objavljen 17. in 31. marca 1883. Oglas se je pojavljal v časopisih še tudi v kasnejših mesecih, z rahlo spremenjeno vsebino.
 
V oglasu vabi v  Kaiser-Franz-Josefs-Bad Tüffer na spodnjem Štajerskem »neposredno ob avstrijski železniški postaji Trg Tüffer, v najlepšem predelu, tako imenovan štajerski Švici, oddaljeni ca. 8,5 ur od Dunaja.«, kjer se nahajajo terme, ki se izkažejo »pri nevroloških obolenjih, boleznih spodnjega dela telesa in ženskih boleznih, vsesplošni oslabelosti, slabokrvnosti, težki rekovalescenci, pri vsipu, revmatizmu, bolečinah v sklepih, težavah s koži, itd. itd.«. Nato opiše, kaj vse terme ponujajo, med drugim pitnik s termalno vodo, ustanova ima lastno mlekarno, kar omogoča mlečne in sirotkine terapije, v termah je velik bazen, zelo elegantne posamezne kopeli, dve restavraciji, salon, igralna soba  in knjižnica ter lastna kapelica. Lepe senčne promenade in očarljiva okolica dajo kopališču še dodatno privlačnost in so pripravljene za izlete elegantnih družb. A hkrati ne pozabi niti na tehnološke dosežke tistega časa, saj lahko v oglasu preberemo »Električna osvetlitev, telegrafska in telefonska povezava v vseh stavbah ustanove.« Okrepljen tisk je objavljen v oglasu, kar kaže na to, da se je Gunkel dobro zavedal, da je to pomembna novost v ponudbi!
 
Torej, v mesecu marcu 1883 je lastnik kopališča, dunajski svetovljan in priznan športnik Theodor Gunkel, izhajajoč iz dunajske visoke družbe, objavil v dunajskih časopisih oglas s povabilom v Laško, kjer je natančno navedel, da je električna osvetlitev, telegrafska in telefonska povezava na voljo v vseh stavbah ustanove. Vse to se je zgodilo pred novico, ki nas obvešča, da je v Mariboru zagorela prva žarnica. Seveda bi lahko v reklamnem oglasu navedel neresnična dejstva, torej objavil, da ima električno razsvetljavo, ki pa še v času objave oglasa ne bi delovala. Vendar, če razmišljamo, da je objavil oglase v dunajskih časopisih, od koder je izhajal in v krogih, v katerih se je gibal, skoraj ni verjeti, da bi navajal neresnična dejstva oz. dejstva, ki se bodo zgodila v bližnji prihodnosti.
 
Morda še en dokaz je objava v Osterreichische Badezeitung 29. aprila 1883, ki poroča o spremembah, ki jih je kopališče doživelo »od lanske sezone«, ko je delni lastnik postal Theodor Gunkel. Tako so bili »številni prostori v vseh delih so bili elegantno prenovljeni, posebej veliki bazen in vse ločene kopeli obložene s carrarskim marmorjem. Na železnici nasproti ležečem vhodu je bil zgrajen velik mogočen slavolok, katere okvir z zlatimi lističi vodi do ustanove. Leteči most bo povezal obe slikoviti obali.« Poleg tega pa »Zdraviliška stavba, kot tudi Salon, sta osvetljena z električno svetlobo.«
 
Ob vseh navedenih dejstvih upamo, da bodo le-ta upoštevana v sklopu nove stalne razstave Tehniškega muzeja o začetkih elektrifikacije Slovenije, ki bo odprla vrata za obiskovalce prihodnje leto in tako uskladili zgodovinska dejstva ter pokazali veličino duha in odnosa do naše tehnične zgodovine. S tem se bomo lahko oddolžili in zahvalili našim prednikom, ki so garali in trdo delali, da so dosegli uspehe, ki jih lahko uvršča v svetovni vrh elektrifikacije.
Avtor: Srečko Lesjak
 
Če smo 140 let nazaj električno energijo ustvarjali s pomočjo vode, danes tečejo intenzivna dela v smeri gradnje sončne elektrarne, ki bo svoje mesto med drugim našla tudi na strehi hotela Thermana Park.
 
Mojca Leskovar, predsednica uprave družbe Thermana d. d.:
Med investicije, ki so tudi v luči energetske draginje še posebej pomembne, sodijo investicije v obnovljivi vir energije – v družbi Thermana bomo zgradili dve sončni elektrarni. Za prvo, katere namestitev teče na celotni površini strehe hotela Thermana Park Laško z močjo 297 kW bo omogočala lastno proizvodnjo energije v višini do 5% celotne porabe. Z deli smo že začeli, predvidoma bo dokončana do avgusta.
Za drugo sončno elektrarno, ki bo umeščena na zunanje parkirišče ob kongresnem centru, smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  - predvideno naj bi z drugo elektrarno, ki bo poleg pridobivanja električne energije služila tudi senčenju avtomobilov, pokrili do 8% celotne porabe.
 
Marko Šantej, župan Občine Laško, je ob potem povedal:
Simbol žarnice predstavlja napredek in ponosen sem, da je prva žarnica zasvetila prav v Laškem. Na tem mestu želim pohvaliti tudi prizadevanja Thermane d. d., da je pristopila k iskanju obnovljivih virov energije med lastnimi resursi ter novih trajnostnih rešitev. Tudi na Občini Laško smo usmerjeni v pripravo projektov in elaboratov za izkoriščanje sončne energije s pomočjo fotovoltaike, nameščene na javne objekte, kot so šole, vrtci, športne dvorane. Prav tako potekata v občini 2 energetski sanaciji objektov (stavba Občine Laško in vrtca Rimske Toplice), vključeni smo tudi v projekt  -mobilnosti, kjer bomo z nakupom električnega vozila zmanjšali ogljični odtis.
Ponosen sem, da na vseh ravneh delujemo v smeri trajnosti, kot nam to nalaga tudi zaveza Slovenia Green, kjer je Laško občina z najvišjim platinastim priznanjem. Vsekakor bo občina tudi v prihodnje spodbujala projekte, vlaganja in investicije v tovrstne zgodbe trajnosti.
 
Podpis k fotografiji:
Ob 140. obletnici, odkar je v Laškem zasvetila prva žarnica na električno energijo, pridobljeno z vodnim kolesom, smo preverili najnovejša zgodovinsko potrjene domneve ter izvedeli več o  trajnostno naravnanih projektih, ki v občini in Thermani spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije.

Na fotografiji (od leve proti desni): Marko Šantej, župan Občine Laško, Mojca Leskovar, predsednica uprave družbe Thermana d. d. ter Srečko Lesjak s podobo žarnice, kakršna je bila ob izumu.
 
 
Brez naslova (940 × 500, pik).jpg

Arhiv aktualnosti

16.11.2023 Na Dnevih slovenskega turizma, največji prireditvi pri nas, namenjeni strokovni javnosti in zaposlenim v turizmu, so slavili zaposleni Thermane.
 

14.11.2023 Nadaljujemo z obnovo prostorov fizioterapije v Zdravilišču Laško. Prenova bo potekala predvidoma do meseca aprila 2024. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

28.09.2023 V Thermani vas čakajo najlepša pomladna doživetja, ki vključujejo sproščujoče razvajanje, aktivni oddih in kulinarične poslastice. Obenem pa so na kožo pisane tudi najmlajšim, za katere poskrbi raznolika animacija.

26.08.2023 Pozitivni učinki solnih terapij se kažejo v izboljšanju pljučne funkcije, okrepi se imunski sistem in obnovi oz. odebeli se sluznica, saj aerosol soli deluje protivnetno, redči sluz, sprošča mišice dihalnih poti, olajša izkašljevanje in izboljša prehodnost dihalnih poti. 

11.07.2023 Kot doslej edino zdravilišče smo prejeli znak Prava izbira. Gre za program, ki ga NIJZ vodi skupaj s Turistično gostinsko zbornico Slovenije z namenom višanja kvalitete hrane pri turističnih in gostinskih ponudnikih.