Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so oblika bivanja, ki pogosto nadomeščajo ali časovno odmikajo potrebo po odhodu v dom za starejše. Namenjena so predvsem uporabnikom, ki ne morejo več živeti popolnoma samostojno.

Uporabniki oskrbovanih stanovanj ohranjajo vse najpomembnejše prednosti bivanja v lastnem domu, predvsem avtonomnost in zasebnost.

Arhitekturno in lokacijsko so stanovanja brez ovir in v celoti prilagojena potrebam bivanja starejše osebe, omogočajo tudi bivanje oseb na invalidskih vozičkih.

Oskrbovana stanovanja so različnih površin od 26,40 m2 do 48,20 m2. Vsako oskrbovano stanovanje ima predsobo, kopalnico in dnevni prostor, nekatera tudi kuhinjo. Opremo lahko proti plačilu uporabljate ali pa stanovanje opremite s svojim pohištvom.

Najemnik se lahko v oskrbovano stanovanje vseli, ko poravna trimesečno najemnino. Uporabnikom oskrbovanih stanovanj zagotavljamo popust za določene storitve iz nabora družbe Thermana d. d.

Postopek urejanja namestitve

Prošnjo za sprejem v oskrbovano stanovanje se vloži na predpisanem obrazcu.

Prošnja se lahko pošlje po pošti ali preda osebno socialni delavki ali vodji programa oskrbe starejših.

Za uvrstitev na čakalno listo je potrebno predložiti:

* pisno vlogo za sprejem
* zdravniško spričevalo na predpisanem obrazcu
* izjavo o plačilu oz. doplačilu s strani tretje osebe.

Pogoji za namestitev

Upravičenci do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih so skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev osebe:

* ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo,
* ki so sicer mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo,
* z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, ki so starejše od 18 let.

Storitve na področju institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih

Uporabnikom institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih lahko zagotavljamo:

* storitve osnovne in socialne oskrbe
* storitev varovanja na daljavo
* zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.

Osnovna oskrba v oskrbovanih stanovanjih

V okviru osnovne oskrbe v oskrbovanih stanovanjih lahko uporabnikom zagotavljamo:

Pomoč pri bivanju, kamor sodijo: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje.

Organizirano prehrano, kamor sodijo: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode.

Pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila kamor sodijo: prinašanje in odnašanje čistega in umazanega perila ter pranje, sušenje in likanje posteljnega in/ali osebnega perila.

Socialna oskrba v oskrbovanih stanovanjih

V okviru socialne oskrbe v oskrbovanih stanovanjih uporabnikom zagotavljamo:

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

Varovanje na daljavo

Vsako oskrbovano stanovanje je opremljeno s tako imenovano »klicno napravo«, ki služi kot klic v sili, kar omogoča 24-urno pomoč v trenutku, ko jo uporabnik potrebuje (organizacija zdravniške pomoči, pomoč pri padcih, nenadni slabosti …).

Obseg storitev

Uporabniki oskrbovanih stanovanj imajo možnost, da izbirajo posamezne storitve iz področja osnovne in socialne oskrbe ali pa izberejo pakete storitev. Paketi storitev so podrobno predstavljeni v prilogi cenika.

Zdravstvene storitve

Skladno s predpisi o zdravstvenem varstvu uporabnikom oskrbovanih stanovanj zagotavljamo storitve zdravstvene nege in storitve osnovne zdravstvene dejavnosti.

Storitve zdravstvene nege so uporabnikom zagotovljene v obliki patronažnega varstva.

Dodatne storitve

Uporabnikom oskrbovanih stanovanj zagotavljamo vrsto dodatnih storitev, in sicer:

* storitve frizerja, pedikerja, masaže ter druge wellness in zdravstvene storitve družbe Thermana d. d.;
* CATV priklop in direktno telefonsko linijo (impulzi) ter možnost uporabe interneta,
* dietno prehrano,
* gostinske storitve v restavraciji Šmohor itd.

Aktualna ponudba

Več Ponudb

Spoštovani gostje,

Nadaljujemo z obnovo Centra medicine Zdravilišča Laško, sprejemnega mesta za dostop do naših ambulant. Navkljub prenovi lahko nemoteno dostopate do vseh ambulant in želenih storitev.

Za dodatne informacije glede dostopnosti in dela ambulant se lahko obrnete na hotelsko recepcijo Zdravilišča Laško ali recepcijo Centra medicine, kjer vam bomo z veseljem v pomoč.

Prenova bo trajala od 3. junija do predvidoma konca avgusta 2024.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.
Ekipa Thermane d. d.

To se bo zaprlo 23 sekund