Strokovne službe

Socialna služba

Odločitev za odhod v institucionalno varstvo predstavlja pomembno prelomnico v življenju starejšega človeka in njegovih svojcev. Ena izmed pomembnih nalog socialne službe je priprava na sprejem v dom.

Naloga socialnega delavca ni le zbiranje potrebne dokumentacije, temveč tudi prvi razgovor s prosilci, njihovimi svojci, skrbniki ali drugimi. Posreduje jim natančne informacije o življenju v domu, jih seznani z možnostmi, ki jih dom ponuja, in s ceno oskrbe.

Socialni delavec ima veliko vlogo tudi pri vključevanju na novo sprejetega stanovalca v domsko življenje. Stanovalcem in njihovim svojcem zagotavlja tudi pomoč pri urejanju socialno-varstvenih pravic.

Zdravstveno-negovalna služba

Za stanovalce skrbi strokovno usposobljen zdravstveno-negovalni tim, ki ga sestavljajo zdravnica splošne medicine, diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki, delovni terapevt, fizioterapevt, bolničarji in bolniške strežnice.

Zdravstveno-negovalna služba izvaja zdravstvenemu stanju in starosti primerno zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni v letu. Zaposleni imajo obilo izkušenj in dodatnega strokovnega znanja.

V dom prihajajo tudi specialist psihiater, specialist fiziater in po potrebi zobozdravnik. Stanovalcem skladno s potrebami zagotavljamo tudi preglede pri specialistih v Splošni bolnišnici Celje.

Splošna ambulanta

Mateja Marija Belej, dr.med.

V okviru Splošne ambulante stanovalcem zagotavljamo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti.

Urnik ambulante:

Fizioterapija

Z različnimi metodami in tehnikami fizikalne terapije želimo vzdrževati, izboljšati, vzpostavljati ali upočasniti upad psihofizičnih sposobnosti stanovalcev.

Spodbujamo ohranitev funkcionalnih sposobnosti stanovalca, omogočiti želimo čim večjo samostojnost pri gibanju in dnevih aktivnostih, kar stanovalcem daje možnost vključevanja v različne dejavnosti v Domu in izven njega.

Dejavnosti fizioterapije so usmerjene v ohranjanje telesnih funkcij s pomočjo skupinskih in individualnih vadb, aktivno rehabilitacijo po akutnih nevroloških obolenjih, posegih in poškodbah, v lajšanje bolečine s fizikalnimi metodami – protibolečinska elektroterapija (TENS, IF, UZ, magnetoterapija, laser, bioptron) in v izvajanje sprostitvenih tehnik s pomočjo joge in meditacije.

Sodelovanje pri drugih domskih aktivnostih spodbuja aktivno preživljanje prostega časa. Organiziramo tudi izobraževanja, delavnice in predavanja za osebje in svojce naših stanovalcev.

Delovna terapija

Glavni namen delovne terapije je stanovalcem preko smiselnih in namenskih aktivnosti omogočiti čim večjo in čim daljšo samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in aktivno preživljanje prostega časa. Delovna terapija v domu zajema:

* skrb zase – obsega učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti, funkcionalne mobilnosti, obvladovanje ožjega in širšega okolja, aplikacijo in uporabo različnih pripomočkov ter prilagoditev. Preko namenskih aktivnosti skušamo izboljšati in ohranjati različne telesne sposobnosti in funkcije,

* delo/produktivnost in prosti čas – v aktivnosti se stanovalci vključujejo prostovoljno glede na svoje želje in interese. Skrbijo za širše življenjsko okolje, urejanje okolice doma, za cvetje, vrt, gospodinjstvo, pomoč sostanovalcem. Svoj prosti čas lahko aktivno preživljajo z vključevanjem v različne aktivnosti.

Prehrana

Stanovalcem pripravljamo prehrano, ki je prilagojena starejšim ljudem, zagotavljamo tudi dietno prehrano. Stanovalci imajo možnost s svojimi predlogi sodelovati pri sestavi jedilnika.

Zagotavljamo tudi dnevne malice in kosila za svojce in zunanje goste. Dnevno sveže sladice, sladoled in pijačo postrežemo tudi na prijetno urejeni terasi doma.

Pralnica

Ob sprejemu v Dom starejših Laško dobi stanovalec evidenčno številko perila. V domu poskrbimo za označitev, pranje, likanje in enostavna šiviljska popravila osebnega perila stanovalcev.

Zaželeno je, da stanovalci prinašajo oblačila pralnih in v sušilnem stroju sušilnih materialov. Storitve pralnice nudimo tudi zunanjim uporabnikom. Omogočamo pranje večjih kosov perila, prešitih odej, vzglavnikov, zaves itd.

Blagajna

Na blagajni Doma lahko stanovalci ali njihovi svojci poravnajo plačilne obveznosti vsak ponedeljek, sredo in petek med 11.30 in 14.30.

Aktualna ponudba

Več Ponudb

Spoštovani gostje,

Nadaljujemo z obnovo Centra medicine Zdravilišča Laško, sprejemnega mesta za dostop do naših ambulant. Navkljub prenovi lahko nemoteno dostopate do vseh ambulant in želenih storitev.

Za dodatne informacije glede dostopnosti in dela ambulant se lahko obrnete na hotelsko recepcijo Zdravilišča Laško ali recepcijo Centra medicine, kjer vam bomo z veseljem v pomoč.

Prenova bo trajala od 3. junija do predvidoma konca avgusta 2024.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.
Ekipa Thermane d. d.

To se bo zaprlo 23 sekund