03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI 2017Thermana d.d. je v januarju 2018 podala vlogo na javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa  CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE  DELOVNE SILE ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH TER KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC ter bila izbrana za sofinanciranje.

Namen operacije je podpora pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilj programa ASI je opolnomočiti delodajalce  za upravljanje s starajočo se delovno silo,  spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.

Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. program se izvaja od 2017 do 2022.
 
Evropska kohezijska politika: www.eu-skladi.si.