03 423 2100 | | Prijava na e-novice

Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobregaObčina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana d.d. in Turistično društvo Laško, ki sta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev. Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR. 

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar je zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce smo in še bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. 

V okviru projekta je bil urejen fitnes center na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane in v Zdraviliškem parku, v neposredni bližini kompleksa otroških igral. Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se izvajajo aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve je bilo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa je bila v sklopu promocije otvoritve organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.


Občina Laško in partnerja v projektu - Thermana d. d. in Turistično društvo Laško so aktivnosti v okviru operacije izvajali v prvi polovici leta 2018.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:
nakup in postavitev fitness naprav s pozdravno tablo,
ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.
Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike: 
število izvedenih operacij – 1.
ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
izdano promocijsko gradivo – 3.000 kom,
izvedba organizirane vadbe na prostem – 10 x.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade d.o.o. iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško. 


 
Slika: Fitnes na prostem na levem bregu Savinje - ob Mostu želja pri hotelu Thermana Park Laško


Slika: Fitnes na prostem v Zdraviliškem parku - v bližini Grajskih igral