03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditve okolja in sobivanja z naravo v Laškem (Ureditev okolja v Laškem)
Občina Laško je, skupaj s partnerji v projektu, v letu 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem (krajši naziv projekta: Ureditev okolja v Laškem).
 
Namen operacije je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam. 
 
V projekt so vključeni vlagatelj in partnerji iz vseh treh sektorjev, iz javnega (Občina Laško –vlagatelj, javni zavod STIK - partner), ekonomskega (Thermana d.d.) in zasebnega (Hortikulturno društvo Laško), ki aktivno sodelujejo pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljajo svoj lasten delež sredstev.
 
Predmet operacije je:
  • izdelava Strategije celostne hortikulturne ureditve javnih površin naselja Laško in Strategije celostne hortikulturne ureditve zdraviliškega parka,
  • izvedbo 3 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem, za vse ciljne skupine (starejše, ženske, otroke in mlade v šolah, …) v naselju Laško,
  • izvedba 2 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem v drugih občinah območja LAS Raznolikost podeželja, in sicer 1 v naselju Vojnik in 1 v naselju Štore,
  • predavanje na temo Izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanje podnebnim spremembam,
  • izvedba ureditve izbranih območij hortikulturne ureditve v naselju Laško in v zdraviliškem parku s trajnicami,
  • postavitev inovativnih "zelenih klopi" v naselju Laško in v zdraviliškem parku,
  • nakup premičnih korit z zasaditvijo dreves v naselju Laško,
  • ureditev  obstoječih in zasaditev novih dreves na levem bregu Savinje v naselju Laško,
zasaditev oz. ureditev učnega poligona s trajnicami,  kjer se bodo otroci in drugi zainteresirani poučevali o trajnicah,
  • nabava in zasaditev 3 samozalivalnih cvetličnih stolpov za na razgledne točke ter zasaditev cvetličnih korit na občinski stavbi, vse z namenom izboljšanja izgleda naselja.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 projekt odobrilo. Celotna vrednost projekta znaša 30.731 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 17.574 EUR.
 
Predviden zaključek vseh aktivnosti je do konca junija 2019.
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 
www.eu-skladi.si