03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

O podjetju

Skrivnostna moč laških termalnih vrelcev je bila poznana že starim Rimljanom in skozi leta, se je zdravilišče razvilo v enega najsodobnejših centrov zdravstvenega in wellness turizma v Sloveniji. Naša termalna voda in strokovno znanje naših zaposlenih, sta številnim ljudem pomagala vzpostaviti zdravje in ohraniti dobro počutje in to počnemo že dobrih 165 let.

Podatki

Podatki

Podatki družbe in vodstvo

Družba: Thermana, d. d., družba dobrega počutja
Naslov: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Kontakt: 080 81 19, 03 423 2300 (tajništvo)
Fax: 03 423 2400
Email:
Spletna stran: www.thermana.si
Davčna številka: SI 64654745
Matična številka: 5053854
Osnovni kapital: 12.000.225,00 €
Register: Thermana, d. d., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. reg. vl.: 1/00096/00
Predsednik nadzornega sveta: Luka Prebil
Transakcijski računi:
SI56 3400 0102 0607 883 Sparkasse d.d.
SI56 0400 1004 9983 507 NOVA KBM d.d.
SI56 0288 9026 0844 118 NLB d.d.

Uprava podjetja:

, predsednica uprave
T: 03 423 2300
E:

 

 
Vodstvo podjetja:

, vodja trženja
T: 03 423 2070
E:

, vodja marketinga
T: 03 423 2073
E:


Barbara Černec Dobovičnik, vodja programa hotelirstvo in medicina
T: 03 734 5412
E: 

, dr. med., spec. FRM, strokovni vodja medicine
T: 03 7345 128
E:


, vodja Doma starejših
T: 03 734 5320
E:

, vodja programa M.I.C.E.
T: 03 423 2484
E:


, vodja programa wellness
T: 03 423 2030
E:

, vodja gostinstva
T: 03 734 8988
E:


, vodja računovodstva in financ
T: 03 734 8917
E:

, vodja kadrov in pravne varnosti
E: 03 734 8980
M:


, vodja tehničnih služb
T: 03 734 5555
E:

, vodja službe za organizacijo in informatiko
T: 03 734 8990
E:


, vodja nabave
T: 03 423 2033
E:

Delničarji

Sklic skupščine družbe Thermana d.d. za 31.5.2023

Spoštovani, 

v zvezi s skupščino družbe Thermana, d.d., ki bo dne 31. 05. 2023, objavljamo naslednje dokumente:

Vabilo na skupščino
Obrazložitev sklepa št.1 
Letno poročilo
Obrazložitev sklepa št.3
Prijava na skupščino
Pooblastilo za skupščino


Sklic skupščine družbe Thermana d.d. za 7. 9. 2022

Spoštovani,
v zvezi s skupščino družbe Thermana, d.d., ki bo dne 06. 09. 2022, objavljamo naslednje dokumente:

Vabilo na skupščino
Prijava za udeležbo na skupščini
Pooblastilo za skupščino

****************************
Sklic skupščine družbe Thermana d.d. za 10. 8. 2022

Spoštovani,
objavljamo vabilo za skupščino ter dokumente vezane na sklic skupščine družbe Thermana d.d., ki bo 10. avgusta 2022.

Dokumenti (v pdf):
Vabilo na izredno skupščino 10. 8. 2022

Zahteva za sklic skupščine

Prijava skupščine

Pooblastilo za skupščino
.
Letno poročilo 2021 družbe Thermana d.d.

*******************************

Sklic skupščine družbe Thermana d.d. za 25. 5. 2022

Spoštovani,
objavljamo vabilo za skupščino ter dokumente vezane na sklic skupščine družbe Thermana d.d., ki bo 25. maja 2022.

Dokumenti (v pdf):
Vabilo na skupščino 25. 5. 2022

Prijava skupščine

Pooblastilo za skupščino

Obrazložitev sklepa št. 1

Obrazložitev sklepa št. 3

Obrazložitev sklepa št. 4

Letno poročilo 2021 družbe Thermana d.d.

*******************************
 

Spoštovani,
v zvezi s skupščino družbe Thermana, d.d., ki bo dne 25. 08. 2021, objavljamo naslednje dokumente:
Vabilo na skupščino
Uvrstitev dodatne točke na dnevni red
Letno poročilo 2020 družbe Thermana, d.d.

 

Spoštovani,
objavljamo vabilo za skupščino ter dokumente vezane na sklic skupščine družbe Thermana.

Dokumenti:
Vabilo za skupščino 24. 2. 2020
Prijava za udeležbo na skupščini 24. 2. 2020
Pooblastilo za skupščino dne 24. 2. 2020

Objavljeno: 23. 01. 2020

Seznanitev s potekom revidiranja Letnega poročila za 2013

OBVESTILO - PDF (379 KB)

Poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta družbe Thermana Laško.

Dokumenti v PDF obliki:

Poročilo o delu nadzornega sveta

Poročilo o delu uprave.

V skladu z določili 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Uradni list RS, št. 67/2007, s spremembami in dopolnitvami) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba Thermana, d. d., Zdraviliška c. 6, 3270 Laško, objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev: Družba Thermana, d. d., je kot izdajatelj delnic z oznako ZDLR dne 2. 1. 2014 prejela Obvestilo o spremembi pomembnega deleža od Nove ljubljanske banke, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NLB d.d.). Iz obvestila izhaja, da je NLB, d. d., dne 20. 12. 2013 na Družbo za upravljanje terjatev bank prenesla 663.334 delnic z oznako ZDLR, kar predstavlja 21,21 % vseh delnic ZDLR. Po navedenem prenosu NLB, d. d. nima več v lasti delnic družbe Thermana, d. d.

To obvestilo bo na spletnih straneh družbe Thermana, d. d., objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.

Laško, dne 3. 1. 2014

Thermana, d. d.

Uprava družbe

Priloga: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo družbe Thermana d.d. je skrb za zdravje in dobro počutje gostov.

Thermana, d. d., Laško kot družba dobrega počutja želi postati vodilni ponudnik storitev in programov za kvaliteten in zdrav načina življenja.
Kot zdravilišče, ki pomaga gibalno oviranim osebam, želi ostati vodilno v Sloveniji in prepoznavno v tujini in postati prva izbira gostom, ki potrebujejo zdravljenje na področju nevrološke in lokomotorne rehabilitacije. Na področju kongresne ponudbe, športnega turizma in družinskih počitnic želimo biti prva izbira po mnenju gostov in organizatorjev dogodkov, potovanj. Kot izvajalec storitev institucionalnega varstva starejših želimo postati vodilni ponudnik v regiji, ki bo prepoznaven po najvišji kvaliteti storitev, strokovnosti osebja in domačnosti bivanja.

Vrednote družbe Thermana d.d. so skrb za zdravje, inovativnost, partnerstvo, odličnost in strokovnost ter poštenost.
 

Svojo poslovno strategijo uveljavlja skozi naslednje programe:

 • medicinski programi, ki zajemajo: osnovno zdravstvo, specialistično ambulantno dejavnost, preventivo, medicinsko rehabilitacijo in obnovitveno rehabilitacijo,
 • kopališki in wellness programi,
 • oskrba starejših,
 • poslovni, kongresni in seminarski turizem,
 • turistično izhodišče za spoznavanje Slovenije,
 • druge programe hotelirstva, gostinstva in turizma.

Programi predstavljajo tržno zanimiva strokovna področja, v okviru katerih nastajajo, se oblikujejo in razvijajo posamezne storitve, katerih izvajanje se zagotavlja v posamezni organizacijski enoti. Programski vodje opravljajo tudi nadzor nad kakovostjo izvajanja storitev. Do imenovanja programskih vodij opravljajo naloge oblikovanja programov in koordinacijo izvajanja v profitnih centrih za to pooblaščeni vodje profitnih enot.

Organizacijske enote se oblikujejo kot profitni centri in profitne enote s samostojnim obračunom uspešnosti poslovanja. V okviru profitnih enot se organizirajo ožje delovne enote in delovna mesta.

Thermana, d. d., oblikuje naslednje tri profitne centre:
Poslovni smoter podjetja je v kvaliteti opravljanja storitev, ki zagotavlja zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnikov, kar se kaže v gospodarski in socialni rasti, ugledu podjetja, donosu kapitala in se realizira skozi temeljne poslovne cilje podjetja.

Zdravilišče Laško z enotami: medicina, wellness, hotel in gostinstvo.
Thermana Park z enotami: termalni center, wellness-spa, hotel, gostinstvo in kongres.
Dom starejših Laško z enotami: dom, oskrbovana stanovanja.
 

Prenesite si Etični kodeks Thermane Laško

Prenesite si pojasnila glede Kodeksa korporativnega upravljanja družb

Zgodovina

Laški trg bi verjetno še dolgo ostal odročen in dremav, če ne bi dunajski načrtovalci železne ceste Dunaj-Trst začrtali ravno po tej ozki dolini. Razlog, zakaj je železnica namesto čez Trojane krenila čez Laško in naprej skozi Zasavje, je bil preprost – premogovniki in premog, ki je bil vir gospodarskega razvoja in »gorivo« za železnico.

V Laškem so ljudje dolgo vedeli za izvirke tople vode. Med grmičevjem, trstičjem in močvirsko travo je sneg vedno najprej skopnel. Domačini so izvirke iskali, jih poglabljali, utrjevali, a muhasta in pogosto poplavna Savinja jih je vedno znova zasipavala.

Poleg rehabilitacijske usmeritve zdravilišča je slednje postajalo vse bolj odprto tudi za zunanje goste, ki so v Laško prišli na oddih. Med leti 1995 in 1998 je potekala transformacija podjetja iz javne ustanove v družbo z omejeno odgovornostjo in v tem času je sledila tudi modernizacija na področju medicine. Leta 1998 se je podjetje prestrukturiralo v delniško družbo.

Leta 2006 se je pričela gradnja novega in modernega objekta v več fazah, ki so vključevale moderni termalni in wellness center s stekleno kupolo, nadstandardni hotel s 188 sobami in moderni kongresni center, s katerim se je l. 2010 zaključila zadnja faza. Leta 2008 je podjetje zaradi svoje spremenjene podobe in obogatene wellness ponudbe zamenjalo ime in Zdravilišče Laško, d. d., spremenilo v Thermana, d. d.

Družba Thermana, d. d., je danes s svojo bogato tradicijo eno pomembnejših slovenskih zdravilišč in turistični center, ki šteje skoraj 500 zaposlenih in v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja in kulturo zdravega načina življenja za vse generacije.

Večje prelomnice skozi čas...

 • Z velikim zanosom se je laških toplih izvirkov, ki jih je našel zaradi gradbene napake, lotil avstrijski inženir Leopold Rödel, ki je vodil gradnjo železniške proge od Celja do Laškega. Izvirki mu niso dali miru, laški župan Karel Valentinič je v njegovih načrtih začutil moč uresničenja in z občinama Laški trg in sv. Krištof je Rödel 15. septembra 1852 sklenil kupno pogodbo ter se v njej zavezal, da bo v treh letih zgradil kopališče. Za zemljišče je plačal 600 goldinarjev, hkrati pa domačinom za vselej priznal služnostno pravico do kopanja po znižanih pristojbinah, za katero so se v kasnejših letih še večkrat borili.
   
 • Leta 1853 so odprli zidan kopališki bazen, ki je bil med takratnimi bazeni v štajerski deželi, nemškem in slovenskem delu, največji. Zgradil je obrambne nasipe proti poplavam, zasadil cvetne grede in drevesni park ter pridobil pravico, da se kopališče ponaša s cesarjevim imenom. 1. maja 1854 je bilo kopališče Kaiser Franc Josephs – Bad tudi uradno odprto.
   
 • Dr. Lorenz von Stein je kopališče kupil 1856/1857. Njegov cilj je bil v obetavne toplice pritegniti visoko družbeno smetano. Začel je s kopališkim parkom, v katerega je zasadil eksotično in avtohtono drevje, po zgledu dunajskih parkov je dal urediti senčne in sončne vrtove, ki jih je napolnil s številnimi kipi. Nadzidal je kopališko poslopje za tri nadstropja in v prizidku ustvaril Bidermajerjev salon. Ob Savinji je postavil lesena paviljona – enega za moške in drugega za ženske. V glavnem poslopju je med drugim uredil tudi vrhunski novosti tistega časa – telefon in telegraf.
   
 • Leta 1879 je zdravilišče kupil dunajski povzpetnik in navdušen športnik Teodor Gunkel, ki je s spretno reklamo laškemu zdravilišču hitro povrnil pojemajoči ugled. Posodobili so kopališke naprave in leta 1882 postavili prvo električno centralo na vodni pogon na slovenskih tleh. Povezal se je s tedanjim lastnikom pivovarne, ki je na njegovo pobudo pričela variti termalno pivo. Gostje zdravilišča so ga imenovali »sanitarno pivo« (»Sanitarbier«), ki naj bi bilo najboljše v tedanji Avstriji. Kot navdušen športnik je dal zgraditi večstezno kegljišče, teniški igrišči, omislil si je tudi takrat modni kriket. Zgradil je konjušnico z 12 konji, ki so jih gostje lahko tudi jezdili. Za svoje konje je zgradil tudi poseben bazen s termalno vodo, saj ni želel, da bi se konji ob kopanju v Savinji česa nalezli. Premogel je nekaj cirkuško izurjenih psov, ki so podnevi zabavali goste, ponoči pa čuvali zdraviliške stavbe. Gunkel si je močno želel, da bi cesarjevo zdravilišče obiskal sam Franc Jožef in tako je dal zgraditi cesarsko kopalno kabino, ki je imela na stropu zlato poslikan avstroogrski grb. Visokega gosta žal ni nikoli dočakala, danes pa si jo lahko ogledate pod steklenim pokrovom v zdraviliški kavarni.
   
 • Črni oblaki niso prišli zgolj nad Laško, temveč nad Evropo. Prva svetovna vojna je zaradi bližnjega balkanskega in soškega bojišča iz zdravilišča naredila vojaško bolnišnico. Park je postal vojaški tabor, dragocena drevesa so sekali za kurjavo. Dolgoprsti vojaki pa tudi domačini so zdravilišče povsem izropali. Ropanje se je nadaljevalo vse do leta 1921, ko je Hipotekarna banka kopališče prodala novim delničarjem – Karlovšku, Smrtniku in Robleku. Dokončali so obnovo in 1. julija 1923 so toplice ponovno in slovesno odprli. Zdravilišče Radio-Therme Laško, kot se je sedaj imenovalo, je sprejemalo bolnike zavarovance in tudi samoplačnike. Zdravilišče je dobilo nov cilj, kupili so medicinske aparate za hidroterapijo, medicinske kopeli in obsevanja.
   
 • Leta 1936 so popolnoma zajeli in izboljšali obstoječe vrelce. Kopali so kar pet metrov globoko in ugotovili, da prihaja voda iz globine vsaj 700 metrov, štirje termalni vrelci pa so v minuti izbrizgali povprečno 1000 litrov vode. V zdravilišču so si bolniki lajšali lažje težave, kot so revmatična obolenja, išijas, bolečine v mišičevju, obolenja dihalnih in prsnih organov, izčrpanost živčevja, ženske bolezni. Število pacientov je strmo naraščalo in premogli so kar trikrat več gostov kot Gunkel v najboljših časih.
   
 • Po drugi svetovni vojni so v zdravilišču zdravili partizanske ranjence in izčrpane povratnike z nemških bojišč. Leta 1953 je bil ustanovljen Zavod za rehabilitacijo invalidov. Prenovila se je stavba, obogatila oprema, uredila se je okolica in vse je bilo nared do leta 1954, ko so proslavili 100-letnico zdravilišča. Nadaljnji razvoj je sledil predvsem potrebam zdravstvene službe in je bil v veliki meri plod sodelovanja z ortopedsko, kasneje nevrološko, travmatološko in nevrokirurško kliniko v Ljubljani, regionalnimi bolnišnicami in zdravstvenimi domovi po vsej Sloveniji. Leta 1956 je bil za šefa zdravnika in direktorja imenovan dr. Barle – specialist za fizikalno medicino in rehabilitacijo, pod vodstvom katerega se je zdravilišče začelo vzpenjati. Glas o rehabilitacijskem zdravilišču se je močno širil in od leta 1955, ko je zavod sprejel 155 oskrbovancev, je ta številka do leta 1975 narasla na 3690. Leta 1976 je bila otvoritev novega zdraviliškega doma, laške terme pa so kmalu postale najnaprednejši zdraviliški objekt v Sloveniji.
   

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Družba Thermana bo na tem mestu objavljala informacije javnega značaja v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni lsit RS, št. 24/03 s sprem. in dopol.).

Ogled tabele z informacijami javnega značaja.

Ogled tabele z informacijami javnega značaja, ki se nanašajo na upravo in nadzorni svet.

Ogled izjave o neodvisnosti >>

Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev

Politika upravljanja družbe Thermana

Etični kodeks

Strategija dodeljevanja sponzorstev in donacij

Povabilo k oddaji ponudbe ZA IZVEDBO ČRPALIŠČ V GARAŽI K2
Priloga črpališče popolavnih vod - popis del 

Povabilo k oddaji ponudbe za montažo varnostne razsvetljave v garaži  K1 in K2 
Priloga elektro varnostna razsvetljava

Povabilo k oddaji ponudbe za pergolo
Priloga k oddaji pergole

Povabilo k oddaji ponudbe za sanacijo tlakov v kleti doma starejših Laško
Priloga k oddaji ponudbe za sanacijo tlakov

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo opreme vzorčnih sob v hotelu Vrelec
Priloga k oddaji ponudbe za dobavo in montažo opreme vzorčnih sob
Priloga 2 - vzorčne sobe

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo opreme za terapije - faza 2 
Priloga k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo GO del vzorčnih sob
Priloga k oddaji ponudbe
Priloga 2 - vzorčne sobe
 
THERMANA_Lasko_dopisan.pdf
Logotip Thermana Laško - Dopisan
THERMANA_Lasko_podpisan.pdf
Logotip Thermana Laško - Podpisan
THERMANA_Lasko_podpisanBel.pdf
Logotip Thermana Laško - Podpisan Bel tekst
logo_ZL_levo.pdf
Logotip Hotel Zdravilišle Laško - Dopisan
logo_dom_starejsih.pdf
Logotip Dom Starejših Laško
Thermana_Veda_lasko.pdf
Thermana&Veda Ayurveda Center - Podpisan
Thermana_Veda_lasko_dopisan.pdf
Thermana&Veda Ayurveda Center - Dopisan
ThermanaParkLaskoDopisan_Brez.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, brez podpisa
ThermanaParkLaskoDopisan_SLO_bel.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, bel
ThermanaParkLaskoPodpisan.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Dopisan, siv
ThermanaParkLasko_BREZ_PODPISA_BEL.pdf
Hotel Thermana Park Laško - Podpisan
THERMANA_Lasko_dopisan.jpg
THERMANA_Lasko_podpisan.jpg
Letno-porocilo_2022.pdf
Letno poročilo 2022
 
Letno-porocilo_2021.pdf
Letno poročilo 2021
Letno-porocilo_2020.pdf
Letno poročilo 2020
Letno-porocilo_2019.pdf
Letno poročilo 2019
Letno-porocilo_2018.pdf
Letno poročilo 2018
Letno-porocilo_2017.pdf
Letno poročilo 2017
Letno-porocilo_2016.pdf
Letno poročilo 2016
Letno-porocilo_2015.pdf
Letno poročilo 2015
Letno-porocilo_2014.pdf
Letno poročilo 2014
Letno-porocilo_2013.pdf
Letno poročilo 2013
Letno-porocilo_2012.pdf
Letno poročilo 2012
Letno-porocilo_2011.pdf
Letno poročilo 2011
Letno-porocilo_2010.pdf
Letno poročilo 2010
Letno-porocilo_2009.pdf
Letno poročilo 2009
Letno-porocilo_2008.pdf
Letno poročilo 2008
Letno-porocilo_2007.pdf
Letno poročilo 2007

Kontaktne osebe

REZERVACIJE


Hotelske rezervacije
03 423 2100/2200,Medicinske rezervacije
03 734 5772,


PRODAJA


vodja trženja
03 423 2070,zdravstveni turizem, medicinski produkti in društva
03 734 5248,italijanski trg
03 423 2076,germanski trgi in Benelux
03 423 2074,športni turizem
03 423 2071,balkanski in rusko govoreči trgi, ostali tuji trgi
03 423 2072,


MARKETING


vodja marketinga
03 423 20 73,skrbnik za digitalni marketing
03 423 2077,


KADRI IN PRAVNA VARNOST


kadrovska služba
03 734 5104,INFORMATIKA in VZDRŽEVANJE


informatik tehnik
03 734 8922,organizator informatike
03 734 8922,vodja vzdrževanja
03 734 8950,


NABAVA


nabavnik
03 734 5250,


MEDICINA IN FIZIOTERAPIJA
 


Strokovna vodja medicine
03 734 5136,vodja zdravstvene nege
03 734 5710,


, dipl. fiziot.
vodja terapije
03 734 5142,


Zaposlimo

Prosta delovna mesta:
1. delovno mesto: KUHAR (M/Ž)

Vaše naloge bodo: priprava hrane
Zahtevana znanja: srednja poklicna izobrazba
Kaj nudimo?
- delo  za NEDOLOČEN ČAS
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   
 

2. delovno mesto: NATAKAR (M/Ž)
Vaše naloge bodo: strežba hrane in pijače
Zahtevana znanja: srednja poklicna izobrazba
Kaj nudimo?
- delo za  NEDOLOČEN ČAS
- poskusno delo 2 meseca
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu: .  

3. delovno mesto: SOBARICA-ČISTILKA (M/Ž)

Vaše naloge bodo: vzdrževanje čistoče, urejenosti in funkcionalnosti hotelskih in bolniških sob, hodnikov, kongresnih dvoran, službenih prostorov, okolice, opreme hotelov; priprava hotelskih sob, dodatnih ležišč in otroških postelj ...

Zahtevana znanja:  osnovna šola 

Na prosto delovno mesto zaposlimo: 4 osebe

Kaj nudimo?
- delo za  DOLOČEN ČAS 6 mesecev,
- poskusno delo 1 mesec, 
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje,
- možnost napredovanja,
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:

4. delovno mesto: DIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT PRIPRAVNIK (M/Ž)

Vaše naloge bodo: 
sprejem gosta, ocenjevanje in planiranje delovnoterapevtske obravnave
v sodelovanju z gostom in njegovo družino, razvijanje, izboljševanje,
vzdrževanje ali ponovno vzpostavljanje spretnosti pri opravljanju
dnevnih aktivnosti, delu ali produktivnih in prostočasovnih aktivnosti,
razvijanje, ponovno usposabljanje senzuomotornih, kongitivnih oz.
psihosocialnih komponent človekovega delovanja

Zahtevana znanja: Visokošolska strokovna

Kaj nudimo?
- delo za DOLOČEN ČAS (6 mesecev)
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   
 

5. delovno mesto: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž)

Kratek opis del in nalog: 
izpolnjevanje negovalne dokumentacije, načrtovanje in izdelava individualnega plana zdravstvene nege, samostojno izvajanje osnovne zdravstvene nege bolnika ter zelo zahtevnih postopkov zdravstvene nege, samostojno izvajanje planiranih storitev in nadzor nad terminsko izvedbo dnevne terapije

Zahtevana znanja: visoko strokovno izobraževanje

Kaj nudimo?
- delo za NEDOLOČEN ČAS
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   
 

6. delovno mesto: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž)

Kratek opis del in nalog: 
izpolnjevanje negovalne dokumentacije, načrtovanje in izdelava individualnega plana zdravstvene nege, samostojno izvajanje osnovne zdravstvene nege bolnika ter zelo zahtevnih postopkov zdravstvene nege, samostojno izvajanje planiranih storitev in nadzor nad terminsko izvedbo dnevne terapije

Zahtevana znanja: visoko strokovno izobraževanje

Kaj nudimo?
- delo za DOLOČEN ČAS
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   7. delovno mesto: RECEPTOR I (M/Ž)

Kratek opis del in nalog: 

sprejem gosta, odjava gosta in vodenje dokumentacije, posredovanje informacij in informacijskega materiala gostu ter sprejem naročil od gosta v času bivanja, v koordinaciji z ostalimi službami

Zahtevana znanja: srednje splošno izobraževanje 

Kaj nudimo?
- delo za DOLOČEN ČAS
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost napredovanja
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   
 

8. delovno mesto: NOTRANJI REVIZOR (M/Ž)

Kratek opis del in nalog: 
priprava letnega načrta delovanja notranje revizijske dejavnosti na podlagi ocene tveganj, izvajanje notranjih revizijskih pregledov v skladu z letnim načrtom notranje revizijske dejavnosti ter poročanje o izsledkih, izdelava notranje revizijskih poročil in priporočil za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, pregledovanje in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov notranjih kontrol 

Zahtevana znanja: 
- visokošolska univerzitetna izobrazba - univerzitetni diplomirani ekonomisti
- pet let ustreznih delovnih izkušenj
- znanje tujega jezika
- pridobljen strokovni naziv "preizkušeni notranji revizor - PNR" ali CIA (Certified Internal Auditor)
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti, kot tudi sposobnosti učinkovitega obvladovanja in reševanja konfliktnih situacij
- dodatna znanja s področja notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja družb

Kaj nudimo?
- delo za NEDOLOČEN ČAS 40ur/teden
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost plačnih napredovanj
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   
 

9. delovno mesto: NOTRANJI REVIZOR (M/Ž)

Kratek opis del in nalog: 
priprava letnega načrta delovanja notranje revizijske dejavnosti na podlagi ocene tveganj, izvajanje notranjih revizijskih pregledov v skladu z letnim načrtom notranje revizijske dejavnosti ter poročanje o izsledkih, izdelava notranje revizijskih poročil in priporočil za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, pregledovanje in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov notranjih kontrol 

Zahtevana znanja: 
- visokošolska univerzitetna izobrazba - univerzitetni diplomirani ekonomisti
- pet let ustreznih delovnih izkušenj
- znanje tujega jezika
- pridobljen strokovni naziv "preizkušeni notranji revizor - PNR" ali CIA (Certified Internal Auditor)
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti, kot tudi sposobnosti učinkovitega obvladovanja in reševanja konfliktnih situacij
- dodatna znanja s področja notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja družb

Kaj nudimo?
- delo za NEDOLOČEN ČAS 20ur/teden
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost plačnih napredovanj
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:   

 

10. delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V TEHNIČNIH SLUŽBAH (M/Ž)
 

Kratek opis del in nalog: 
- nadzor nad investicijskimi in vzdrževalnimi deli, priprava razpisov in ocena ponudb, analiza učinkovitosti funkcioniranja strojne opreme, sodelovanje pri investicijskih postopkih in zahtevnejših postopkih vzdrževanja, samostojno izvajanje dela pri nadzoru, obratovanju ter vzdrževanju elektrostrojnih naprav v kotlarnah, toplovodnih in mernoregulacijskih napravah

Zahtevana znanja: 
- univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, poklicna skupina mehaniki in strojniki,
- dve leti ustreznih delovnih izkušenj

Kaj nudimo?
- delo za NEDOLOČEN ČAS 40ur/teden
- dobre delovne pogoje ter stimulativno delovno okolje
- možnost plačnih napredovanj
- poleg redne plače naši zaposleni koristijo ugodnosti v sklopu storitev Thermane.

Vašo prijavo pričakujemo na naslovu Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronskem naslovu:  


 


  


 


  


 

Thermana d.d. - Družba dobrega počutja - Zaposlovanje

V kolikor med delovnimi mesti ne najdete ustreznega delovnega mesta zase, lahko svoj življenjepis kljub temu pošljete v našo kadrovsko službo. Vaš življenjepis bomo arhivirali in vas ob morebitni potrebi po novih zaposlitvah tudi kontaktirali. 

Kontakti kadrovske službe:


T:  03 734 5104
E: