| Prijava na e-novice

»Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«

V družbi Thermana d. d. smo se priključili projektu z naslovom  »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«


Namen projekta je:
Zagotavljanje zdravstvene nege, delovne terapije, fizioterapije in psihosocilane obravnave za osebe, ki živijo doma, (niso vključene v institucionalne oblike obravnave) in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni  (padec, stanje po okužbi Cobvid 19...) ocenjeno, da imajo potencial za izboljšanje sposobnosti samooskrbe in podaljšanje bivanja v domačem okolju.
 
Cilji projekta so sledeči:
 • zagotoviti storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in psihosocilane podpore osebam po bolezni ali poškodbi;
 • večja samostojnost in večja sposobnost samooskrbe uporabnikov.
Na projektu sodeluje sledeča ekipa:
 • zdravnik specialist, diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, fizioterapevti, delovni terapevti, psiholog ali socialni delavec, ki uporabniku zagotavljajo storitve zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije in psihosocialne obravnave, pri čemer se vsakemu uporabniku zagotovi najmanj 90 minut dnevno neposrednega dela s fizioterapevtom oziroma delovnim terapevtom, storitve zdravstvene nege in storitve psihološke obravnave pa se zagotavljajo glede na potrebe uporabnika.
 
Vstopna točka in informacije:
projekt.medicina@thermana.si
 
Osnovni pogoji za upravičenost do obravnave v projektu so osebe, ki:
 1. so stare 18 let ali več;
 2. živijo doma (tj. izven institucionalnega varstva);
 3. so zaključile zdravljenje akutne bolezni ali poškodbe v bolnišnici ali na domu (pod nadzorom izbranega osebnega zdravnika) in pri katerih izbrani osebni ali lečeči zdravnik oceni, da bi z začasnim zagotavljanjem obravnave v skladu s tem projektom lahko izboljšale sposobnost samooskrbe in podaljšale bivanje v domačem okolju;
 4. se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi koronavirusne bolezni in posledične nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje;
 5. niso vključene v prejemanje medicinske rehabilitacije v okviru izvajalcev, ki skladno s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti izvajajo medicinsko rehabilitacijo v javni mreži in ne prejemajo storitev v okviru izvajanja projekta Mobilni timi za rehabilitacijo (Uradni list RS, št. 10/21) ali drugih primerljivih storitev.
 
Za vključitev polnoletne osebe, pri kateri je zaradi posledic bolezni ali poškodbe prišlo do upada sposobnosti samooskrbe, izbrani osebni ali lečeči zdravnik, ob soglasju osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, poda na vstopno točko Vlogo za vključitev v program obravnave.
Do obravnave v skladu s tem projektom lahko dostopajo vse osebe, ki so upravičene do obravnave in imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na kraj bivanja.
Oseba, ki je upravičena do obravnave v skladu s tem projektom, obravnavo prejema največ 21 zaporednih koledarskih dni. Po preteku tega obdobja se obravnava zaključi, oseba pa odide domov.
 
Cenik storitev:
 • storitve so za uporabnika BREZPLAČNE.
Vlogo in soglasje lahko oddate:
 • pisno na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško - s pripisom za Projekt medicina;
 • po elektronski pošti: projekt.medicina@thermana.si

PRILOGE: 
Nalog za vključitev osebe v obravnavo
Izjava glede seznanitve s projektnimi aktivnostmi, pogoji izvajanja in roki ter privolitev za vključitev v obravnavo

PROJEKTNE AKTIVNOSTI TRAJAJO DO 30.9.2023.
Projekt financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.