03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVNJA SPLETNE TRGOVINE IN SPLETNE STRANI www.thermana.si
1. Definicije pojmov

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.thermana.si.

Lastnik, skrbnik, upravljavec spletnega mesta in domene www.thermana.si, ter prodajalec v spletni trgovini Thermana je Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.

Spletna trgovina Thermana je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov.

Kupec je vsak gost, ki je opravil nakup storitve ali izdelek oziroma ima veljavno rezervacijo turističnega angažmaja v Thermani.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.thermana.si.

2. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik oziroma kupec je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.thermana.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

V primeru, da se uporabnik oziroma kupec s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja, naj nemudoma preneha z dostopanjem do spletne strani.

3. Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitnemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©,ipd), ampak je le-to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika ni dovoljena.

Lastnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršitelju.

4. Spletna trgovina Thermana

Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Thermana so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov e-poslovanja.

Prodajalec in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek Spletne trgovine Thermana s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine Thermana ima uporabniško ime in geslo, ki je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi preko elektronske pošte. Z registracijo obiskovalec pridobi pravico do nakupa in je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

4.1. Nakup

Na podlagi vašega povpraševanja vam ponudbo pošljemo po elektronski pošti. Vaše povpraševanje oziroma naša ponudba se ne štejeta za potrjen nakup oziroma rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost nakupa plačilo zneska na naš poslovni račun. V primeru, da plačila ne prejmemo, se šteje, da nakup ni bil izveden oziroma rezervacija ni potrjena.

4.2. Plačilo

Na elektronski naslov boste ob potrditvi naročila prejeli predračunu. Rok za plačilo je 3 dni po prejemu predračuna, na TRR odprt pri NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., št. SI56 0400 1004 9983 507. Če v tem času ne prejmemo plačila na naš račun, bomo smatrali, da ne sprejemate naše ponudbe in ne želite rezervacije oziroma opraviti nakup.

Plačilo se lahko izvrši tudi z bančno plačilno kartico na spletu. Uporabniku oziroma kupcu se za vsako spletno plačilo oziroma transakcijo omogoči prikaz in izpis potrdila o opravljenem nakupu blaga ali storitev. Potrdilo mora ob vseh zakonsko določenih podatkih vsebovati tudi identifikacijsko številko nakupa, spletni naslov trgovine, ime trgovca, znesek nakupa z oznako valute in pridobljeno avtorizacijsko številko z datumom in časom nakupa.

Kupec plača tudi bančno provizijo, če jo banka, ki je izdala kartico in pri kateri ima kupec odprt bančni račun, zaračuna.

Cene veljajo od trenutka oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV.

Prodajalec si pridržuje spremembo cenika brez vnaprejšnje objave.

4.3. Reklamacije

Vse morebitne reklamacije mora kupec nemudoma sporočiti na e-poštni naslov: ali na naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Če iz narave nepravilnosti izhaja, da se lahko reši na kraju samem kupec oziroma gost pa je ni reklamiral in o tem obvestil prodajalca, se šteje, da se je kupec oziroma gost strinjal z opravljeno storitvijo, s tem pa izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve ali/in plačilu škode oziroma odstopa od pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Odpoved rezervacije namestitve

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko (elektronske) pošte ali preko telefona 00386 (0) 3 42 32100.

Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 1 dan pred prihodom za bivanje do dveh noči, 2 dni pred prihodom za bivanje do 7 noči, 7 dni pred prihodom za bivanje od 7 noči.

V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se gost ne pojavi ima hotel pravico zaračunati odškodnino za nezasedeno sobo ali sobe v vrednosti:

  • ene (1) nočitve za rezervacije do 3 noči,
  • treh (3) nočitev za rezervacije od 3 noči

 
in to po cenah, ki so bile za posamezno rezervacijo potrjene s strani hotela.

6. Varovanje in zasebnost osebnih podatkov

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev, naslov IP (Internet Protocol) in ostale prosto dostopne podatke preko spleta, prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali in če bo podano vaše ustrezno soglasje, za marketinške namene. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. V primeru odjave od naročenih storitev ali vsebin se izpolni poseben obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Thermane ali se odjava naroči na e-poštni naslov: .

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali in za marketinške namene. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. V primeru odjave od naročenih storitev ali vsebin se izpolni poseben obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh Thermane ali se odjava naroči na e-poštni naslov: .

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.

7. Odgovornost

Lastnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.thermana.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala.

Prepovedan je vsak poskus namestitve zlonamerne programske opreme oziroma namestitev zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konji, idr.) in vsiljene pošte, ki bi lahko onemogočala delovanje spletne strani in škodovala drugim uporabnikom. Lastnik ne prevzame odgovornosti za prenos morebitne zlonamerne programske opreme in s tem povezane kakršne koli škode. Prav tako lastnik ne prevzame odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov idr.).

8. Spremembe splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.thermana.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

9. Reševanje pripomb in sporov

Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.thermana.si, oziroma spletne trgovine Thermana sporočite na e-poštni naslov: ali na poštni naslov podjetja Thermana d.d., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Celju.

10. Pooblaščenec za varstvo podatkov

V primeru vprašanj, glede varstva podatkov naslovite vprašanja na našega pooblaščenca za varstvo podatkov: .
 

11. Nakup darilnih bonov

Thermana Laško nudi nakup vrednostnih bonov in izbranih storitvenih bonov.
 
Nakup je možen osebno na prodajnih mestih Thermane (kopališke, wellness in hotelske recepcije) ali preko online naročila-preko spletne trgovine.

12. Veljavnost darilnih bonov

Boni veljajo eno leto od nakupa. Ceno storitve zagotavljamo 1 leto, po preteku darilnega bona ima Thermana pravico zaračunati razliko do nove cene.
 

13. Koriščenje darilnih bonov

Za welllness storitve in storitve namestitve je potrebna obvezna prehodna rezervacija preko telefona na dotično prodajno mesto ali preko emaila.

 14. Reklamacije darilnih bonov

Vse morebitne reklamacije mora kupec nemudoma sporočiti na e-poštni naslov:  ali na naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Če iz narave nepravilnosti izhaja, da se lahko reši na kraju samem kupec oziroma gost pa je ni reklamiral in o tem obvestil prodajalca, se šteje, da se je kupec oziroma gost strinjal z opravljeno storitvijo, s tem pa izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve ali/in plačilu škode oziroma odstopa od pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.

15. Nakup v spletni trgovini Thermane

Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Thermana so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov e-poslovanja.
 
Prodajalec in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek Spletne trgovine Thermana s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine Thermana ima uporabniško ime in geslo, ki je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi preko elektronske pošte. Z registracijo obiskovalec pridobi pravico do nakupa in je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Nakup
Na podlagi vašega povpraševanja vam ponudbo pošljemo po elektronski pošti. Vaše povpraševanje oziroma naša ponudba se ne štejeta za potrjen nakup oziroma rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost nakupa plačilo zneska na naš poslovni račun. V primeru, da plačila ne prejmemo, se šteje, da nakup ni bil izveden oziroma rezervacija ni potrjena.
 
Plačilo
 
Na elektronski naslov boste ob potrditvi naročila prejeli predračunu. Rok za plačilo je 3 dni po prejemu na TRR odprt pri NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., št. SI56 0400 1004 9983 507. Če v tem času ne prejmemo plačila na naš račun, bomo smatrali, da ne sprejemate naše ponudbe in ne želite rezervacije oziroma opraviti nakup.
Plačilo se lahko izvrši tudi z bančno plačilno kartico na spletu. Uporabniku oziroma kupcu se za vsako spletno plačilo oziroma transakcijo omogoči prikaz in izpis potrdila o opravljenem nakupu blaga ali storitev. Potrdilo mora ob vseh zakonsko določenih podatkih vsebovati tudi identifikacijsko številko nakupa, spletni naslov trgovine, ime trgovca, znesek nakupa z oznako valute in pridobljeno avtorizacijsko številko z datumom in časom nakupa.
Kupec plača tudi bančno provizijo, če jo banka, ki je izdala kartico in pri kateri ima kupec odprt bančni račun, zaračuna.
Cene veljajo od trenutka oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV.
Prodajalec si pridržuje spremembo cenika brez vnaprejšnje objave.