03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Nagradna igra Thermane 2022 - Pogoji sodelovanja

1. Organizator nagradne igre je Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju organizator). V kolikor so v igri soorganizatorji so ti navedeni v vsebini nagradne igre.
2. V žrebanju za nagrade boste sodelovali vsi, ki se boste do 22.9.2022 na tabličnem računalniku in spletni strani pod "nagradna igra". 
3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
4. a. Število sodelovanj v nagradni igri je omejeno na enkratno sodelovanje. 
4. b. Nagradni sklad vsebuje: 
- 1. nagrada: vikend paket za 2 osebi v hotelih Thermane
- 2. nagrada: Družinsko celodnevno in neomejeno kopanje pod stekleno kupolo
- 3. nagrada: Romantična kopel za 2 osebi in 2x klasična masaža telesa
5. Nagradno žrebanje bo 23.9.2022 ob 12.00 uri v prostorih organizatorja nagradne igre. Nagrajenec bo takoj po žrebu obveščen na elektronski naslov. Izžrebanec nagrado prejme na naknadno pridobljen poštni naslov.
6. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. 
7. Organizator/soorganizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako ne odgovarjata za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova. 
8. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre.
9. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja in/ali soorganizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z vsakokratnim veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja nagradne igre. 
10. Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta posredovane podatke obdelovala zgolj z namen izvedbe te nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).
11. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre. 
12. Organizator projekta si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil. 
13. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju ter osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani. 
14. Nagradna igra poteka iz/na ozemlju Republike Slovenije. 
15. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.