Thermana bazeni in wellness

Politika zasebnosti

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V družbi Thermana d.d. (v nadaljevanju Thermana d.d.) se zavedamo pomembnosti rokovanja z osebnimi podatki, zato z vašimi podatki ravnamo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Preglednost našega delovanja in odnos z vami sta za našo družbo zelo pomembna, zato vas v nadaljevanju seznanjamo  z vsemi relevantnimi podatki, ki vam omogočajo informiranost o varovanju vaših osebnih podatkov.

Zaščita zasebnosti

Informacije o zaščiti zasebnosti, zapisane v nadaljevanju, na enem mestu združujejo ključne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi Thermana d.d.. Katere vaše osebne podatke zbiramo in zakaj jih obdelujemo, komu jih posredujemo, katere so vaše pravice, povezane z osebnimi podatki, in kako jih lahko uresničujete.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki sta jo sklenila družba Thermana d.d. in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

Datum uveljavitve informacij o varstvu osebnih podatkov: 25.5.2018

Zadnja sprememba: 1.2.2023

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Thermana d.d, Zdraviliška cesta6, 3270 Laško, davčna številka SI 98372157, matična številka 1185462, e-naslov: info@thermana.si.

Upravljavec posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Pooblačena oseba za varstvo podatkov

V družbi Thermana d.d. imamo na podlagi 37. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov imenovano pooblaščeno osebo ('Data protection officer' ali 'DPO'), ki je ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov in nam svetuje o naših obveznostih glede obdelave osebnih podatkov, spremlja skladnost obdelave z veljavnimi predpisi, po potrebi sodeluje z nadzornim organom, deluje pa tudi kot kontaktna točka za posameznike glede obdelave osebnih podatkov.

Za vsa vprašanja in pomoč pri uveljavljanju vaših pravic s področja varstva osebnih podatkov je pooblaščena oseba varstvo osebnih podatkov na voljo na e-naslovu: op.pooblascenec@thermana.si.

Kako pridobivamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo v procesu zakonitega poslovanja, in sicer ko nam jih posredujete vi sami, ko uporabite ali naročite katero od naših storitev,  ko izpolnite katerekoli vnosne obrazce, ko se obrnete na nas neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko socialnih omrežij oziroma nam na kakršen koli drug način posredujete osebne podatke.

Zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, si lahko pogledate na spletni povezavi Nastavitve piškotkov.

Na nekaterih lokacijah ali delih lokacij izvajamo tudi videonadzor območij in prostorov, o čemer je na sami lokaciji oziroma pred prostorom navedeno obvestilo. Več o videonadzoru si lahko pogledate na spletni povezavi Obvestilo o videonadzoru.

Katere vaše podatke uporabljamo in v kakšen namen

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov izvajanja storitev v okviru opravljanja dejavnosti družbe. O vas tako zbiramo  naslednje vrste podatkov:

Osebne podatke, ki vključujejo osnovne informacije o posameznikih vključno z imenom in priimkom, datumom rojstva, spol, državljanstvo, tipom in številko osebnega dokumenta, naslov, ZZZS številko za uporabnike naših storitev v sistemu zdravstva, datum prihoda in odhoda, kontaktni podatki, kot so vaš e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, vaša telefonska številka, ipd.

Podatke o preferencah spremljamo, da bi razumeli, kaj imate gostje najraje. V tem delu spremljamo  podatki o vaših rezervacijah, bivanjih, vključno z vrsto in kategorijo sobe, razgleda, kulinarično ponudbo, wellnes storitvami ali kakršne koli druge posebne preference, kot tudi morebitne negativne izkušnje. Spremljamo vaše nakupe, z informacijami o tem, kako uporabljate našo spletno stran (katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledovali, kaj ste kliknili …). V segmentu turizma je izpolnjevanje vaših želja in interesov standard. Le tako vam lahko omogočimo primerno doživetje.

Podatke o transakcijah, ki se zbirajo na prodajnih mestih, kot sta naša spletna stran in naš klicni center, v sistemu rezervacij ali pri storitvah, ki omogočajo plačilo, lahko pa vključujejo tudi bančne podatke in podatke o kreditni kartici. Brez teh podatkov ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali.

Da lahko zagotavljamo zdravstvene obravnave in storitve ter jih izvajamo z najvišjo možno mero profesionalnosti, zbiramo tudi posebne vrste osebnih podatkov (občutljivi osebni podatki) in jih skladno s tem hranimo z višjo zaščito. Do njih dostopajo le osebe, za katere velja pravna obveznost varovanja poklicne skrivnosti. Podatke obdelujemo v sistemu zdravstva in vključuje podatke, ki jih od vas pridobimo v okviru koriščenja zdravstvenih storitev in obravnav pri zdravstvenem osebju. Uporabljamo jih za potrebe diagnoze, zdravljenja in izboljšanja zdravja.

Pri zbiranju osebnih podatkov sledimo načelu najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja in zbiramo le tiste podatke, ki so potrebni za izpolnitev namenov, za katere jih obdelujemo.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od podlage, zaradi katere smo podatke obdelovali, in namena obdelave. Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji.

Uporabniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujejo in uporabljajo naši strokovno usposobljeni zaposleni v okviru svojih pristojnosti, ki so zavezani k zaupnosti. V nekaterih primerih vaše podatke v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci (kot npr. vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki programske opreme, ipd.). To so zaupanja vredne družbe, s katerimi sklenemo ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero so zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Zunanji izvajalci vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.  Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to od nas zahteva zakon ali če nam to izrecno dovolite ali če tretjega pooblastite, da mu posredujemo vaše podatke. Zaradi zakonske obveznosti, nekatere podatke o vaši nočitvi posredujemo AJPES, na podlagi obrazložene pisne zahteve pa tudi drugim državnim organom, ki to od nas zahtevajo za potrebe vodenja konkretnih postopkov (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija, ipd.).

Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi varujemo vaše osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo.

Pri obdelavi upoštevamo načelo najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, kadar je to mogoče. Naše zaposlene usposabljamo o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov ter skrbno in odgovorno izbiramo naše pogodbene obdelovalcev.

Glede varnosti med drugim izvajamo naslednje ukrepe:

Za varnost vaših osebnih podatkov lahko veliko storite tudi sami, tako da:

Opozorilo: prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) prek interneta ni vedno povsem varen. Če nam vaše osebne podatke ali druge informacije posredujete prek interneta (po e-pošti, prek naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršnekoli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov prek interneta.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki in kako jih lahko uresničujete

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko od nas zahtevate informacije o tem ali, in če ja, kateri podatki, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen se v zvezi z vami obdelujejo ter uveljavljate pravice kot so:

Skladno z določbami 23. člena Splošne uredbe se lahko te pravice omejijo, če je to potrebno zaradi varstva pomembnih interesov, kot so na primer nacionalna varnost, obramba, javna varnost, preprečevanje kaznivih dejanj, zaščita pravic in svoboščin drugih oseb itd.

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi privolitve imate tudi pravico, da jo kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pri uveljavljanju in uresničevanju vaših pravic in vprašanji povezanimi z vašimi osebnimi podatki na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov vam je na voljo imenovana pooblaščana oseba za  varstvo osebnih podatkov v Thermani d.d.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite z izpolnjenim obrazcem, ki je na voljo na vseh recepcijah Thermana d.d. ter na spletni strani tukaj, pri tem pa bi želeli poudariti, da pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate le vi osebno, druga oseba v vašem imenu pa zgolj na podlagi vašega pisnega pooblastila. Zahteva za obravnavo vaših pravic mora biti podana na način, da je mogoča vaša identifikacija.

Vsako prejeto zahtevo bomo obravnavali individualno v skladu z določbami Splošne uredbe, saj je uveljavljanje v nadaljevanju omenjenih pravic odvisno od pravne podlage na kateri obdelujemo osebne podatke in vam odgovorili brez nepotrebnega odlašanja oz. najkasneje v roku enega meseca. 

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, priporočamo branje členov 12 do 23 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (t. i. GDPR).

Aktualna ponudba

Več Ponudb

Spoštovani gostje,

obveščamo vas, da s ponedeljkom 20. 5. 2024 pričenjamo z zamenjavo zapornic proti vhodu v objekt Zdravilišče Laško. Dela bodo potekala do predvidoma junija.

Zaradi gradbenih del bo skozi zapornico proti objektu Zdravilišče Laško ONEMOGOČEN UVOZ S STRANI GLAVNE CESTE. Dostop bo OMOGOČEN PRI HOTELU THERMANA PARK LAŠKO vzporedno z glavno cesto. Pot bo označena.

Dostop do parkirišča Zdraviliški park ostaja nemoten.

Hvala za razumevanje.

Ekipa Thermane

To se bo zaprlo 20 sekund