Obvestilo o videonadzoru

Obveščamo vas, da se na območju objektov podjetja Thermana d.d. izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja podjetje Thermana d.d., ki ga zastopata predsednica uprave Mojca Leskovar in član uprave Dejan Balmazović. Podjetje je tudi upravljavec osebnih podatkov

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Thermane d.d..

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite po elektronski pošti op.pooblascenec@thermana.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo v prostorih podjetja.

Namen: Kontrola vstopa in izstopa zaradi varovanja ljudi in premoženja

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:  e-pošta op.pooblascenec@thermana.si.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Obrazložitev zakonitih interesov: Upravljavcu osebnih podatkov je v interesu, da se zaposleni in obiskovalci počutijo varne, saj je videonadzor uveden zaradi varovanja ljudi in premoženja. Z uvedbo videonadzora se preprečuje vandalizem, kraje, z namenom varovanja ljudi in premoženja pa se nadzoruje tudi vstop in izstop oseb iz podjetja.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečujejo s strani podjetja pooblaščeni delavci, izvajalec videonadzornega sistema Coting d.o.o., po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: podjetje osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja. Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: op.pooblascenec@thermana.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: op.pooblascenec@thermana.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Aktualna ponudba

Več Ponudb

Spoštovani gostje,

Nadaljujemo z obnovo Centra medicine Zdravilišča Laško, sprejemnega mesta za dostop do naših ambulant. Navkljub prenovi lahko nemoteno dostopate do vseh ambulant in želenih storitev.

Za dodatne informacije glede dostopnosti in dela ambulant se lahko obrnete na hotelsko recepcijo Zdravilišča Laško ali recepcijo Centra medicine, kjer vam bomo z veseljem v pomoč.

Prenova bo trajala od 3. junija do predvidoma konca avgusta 2024.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.
Ekipa Thermane d. d.

To se bo zaprlo 23 sekund