03 423 2100 | | Prijava na e-novice

Foto natečaj 2022 - Pogoji sodelovanja

 1. Organizator fotografskega natečaja "Ujemi poletni foto utrinek" je Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju organizator). V kolikor so v igri soorganizatorji so ti navedeni v vsebini nagradne igre.
 
 1. Udeleženec foto natečaja je lahko polnoletna fizična oseba, ki v obdobju od 22.7. do 28.8.2022 na socialnih omrežjih (Facebook ali Instagram) deli svojo fotografijo.
 
 1. Za sodelovanje v natečaju je potrebno storiti naslednje:
 • Instagram: Udeleženec mora posneti fotografijo v Termalnem Centru hotela Thermana Park, na kateri mora biti vidna steklena kupola ter jo objaviti na svojem profilu (profil mora biti javno dostopen), hkrati pa mora na fotografiji označiti stran podjetja @Thermana_Lasko. Prav tako morajo vse fotografije vsebovati ključnika: #thermanalasko in #steklenakupola.
 • Facebook: Udeleženec mora posneti fotografijo v Termalnem Centru hotela Thermana Park, na kateri mora biti vidna steklena kupola ter jo objaviti na svojem profilu. Na fotografiji mora označiti lokacijo Thermana Laško ter spremeniti vidnost fotografije na javno dostopno.  
Prav tako morajo biti fotografije izvirna last vsakega udeleženca.
 1. Nakup ni pogoj za sodelovanje v foto natečaju.
 
 1. Število sodelovanj v foto natečaju je omejeno na enkratno sodelovanje.
 
 1.  Nagradni sklad vsebuje:
- 1x dnevno družinsko vstopnico za Termalni center hotela Thermana park.
 
 1. Fotografija bo izbrana glede na ustvarjalnost in upoštevanje pravil sodelovanja. Komisijo sestavlja mešana tričlanska komisija iz oddelka prodaje in marketinga, ki bo 31.8.2022 razglasila zmagovalno fotografijo in nagrajenca.
 
 1. Izbrana fotografija bo objavljena na Facebook in Instagram profilu Thermane Laško.
 
 1. Odločitev komisije je dokončna. Pritožba ni mogoča. Osvojene nagrade pa ni možno zamenjati za kakšen drug izdelek in storitev Thermane Laško, jo izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
 
 1.  O osvojitvi nagrade bo zmagovalec fotografskega natečaja obveščen na Facebook profilu in spletni strani Thermane Laško.
 
 1. Organizator/soorganizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako ne odgovarjata za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova.
 
 1. Sodelujoči v nagradnem natečaju ta pravila sodelovanja sprejemajo v celoti.
 
 1. Sodelujoči v foto natečaju lahko od organizatorja in/ali soorganizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z vsakokratnim veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja foto natečaja.
 
 1. Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta posredovane podatke obdelovala zgolj z namen izvedbe te nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).
 
 1. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.
 
 1. Organizator projekta si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil.
 
 1. V foto natečaju lahko sodelujejo le fizične osebe. V foto natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.
 
 1. Foto natečaj poteka iz/na ozemlju Republike Slovenije.
 
 1. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova fotografskega natečaja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.