03 423 2100 (namestitev) 03 734 89 00 (info. o bazenih) | | Prijava na e-novice

Pravila nagradne igre: Na košarkarski kamp Gorana Dragića brezplačno (10. 6.-30. 6. 2021)

                            
1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Thermana d. d., zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra, ki jo organiziramo, ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Facebook. Facebook je v tem primeru le gostitelj. 

2. Kanal nagradne igre

Informacija o nagradni igri bo potekala v obliki objave na uradni Facebookovi strani blagovne znamke Thermana. Nagradna igra bo potekala na podstrani .https://thermana.com/nagradna-igra-dragic Nagradna igra bo potekala od 10. 6. 2021 do vključno 30. 6. 2021, do 23.59. 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je podeliti brezplačno udeležbo na Košarkarskem kampu Gorana Dragića v Laškem in pri žrebu nagrade ter kasnejšem obveščanju o storitvah Thermane d. d. uporabiti elektronske naslove, ki se bodo strinjali s pogoji nagradne igre.

4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni uporabniki, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Thermana d. d., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci).
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri tako, da na podstrani izpolnijo zahtevani obrazec za oddajo spletne prijave za sodelovanje v nagradni igri.
Nakup ni pogoj za sodelovanje. 
V žrebu sodelujejo samo sodelujoči, ki izpolnjujejo zgoraj naveden pogoj. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. 
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz nagradne igre.

5. Žrebanje nagrade

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal enega nagrajenca. Žrebanje nagrade ni javno in bo potekalo elektronsko prek avtomatskega računalniškega žreba (https://pickerwheel.com/tools/random-number-generator/) na dan 1. 7. 2021. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo preko elektronskega sporočila, ki ga bo nagrajenec oddal v spletnem obrazcu nagradne igre. Nagrajenec/nagrajenka, mora organizatorju v roku 7 dni od objave o nagradi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov). Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični. 
 
6. Nagrada

Nagrada obsega 1x brezplačno udeležbo na Košarkarskem kampu Gorana Dragića od 19. do 25. julija 2021.

Nagrade ni mogoče zamenjati, prenesti na drugo osebo ali zahtevati njene denarne protivrednosti. 
Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Organizator je tako v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča. 

7. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade znaša 450 evrov. Dohodnino plačata organizatorja nagradne igre - podjetje Avanzo in družba Thermana d.d.. Pred prevzemom nagrade je potrebno organizatorju predložiti osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko.

8. Osebni podatki 
Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci v nagradni igri, je organizator - podjetje Thermana d. d. 
Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, e-naslov) uporablja za:
- izvedbo nagradne igre,
- obveščanje, če bo sodelujoči izžreban,
- obveščanje o promocijskih ponudbah podjetja Thermana d. d.
Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice:

- dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: nameni obdelave, vrste osebnih
  podatkov, porabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
  zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe
  osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj
  avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj,
  pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

- eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva dana z
  elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v
  elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino
  ob upoštevanju stroškov; 

- popravek netočnih osebnih podatkov;

- omejitev obdelave, kadar: 
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega      
                     zahtevate omejitev njihove uporabe; 
• oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti
                     točnost osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega
                     zahtevate omejitev njihove uporabe;
          
                   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebuje za
                    uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 
- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena
  Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih
  podatkov;

- izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te
  podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

- prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem
  profilov;

- da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem
  profilov, če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;

- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava
  vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen pod objavo za nagradno igro na spletni podstrani nagradne igre.

9. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, in   
  kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Končne odločbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil zaradi tehničnih ali komercialnih vzrokov ali zahtev javnosti. V okoliščinah, ki jih ni mogoče predvideti ali preprečiti, se jim izogniti in za katere organizator ni odgovoren, se nagradna igra lahko prekine. Pri spremembah ali prekinitvi nagradne igre bodo sodelujoči obveščeni preko spletne pošte. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronsko pošto
 
Za spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
11. Veljavnost pravil 
 
Pravila začnejo veljati 10. 6. 2021. 
 
Laško, 2. 6. 2021.