+386 3 423 2100 | | E-novosti

Medicina

U sklopu Centra medicine u hotelu Zdravilišče Laško rade privatne specijalističke ambulante i konsultacije. Lečenje svakog pojedinca zasniva se na individualnom i celovitom – holističkom pristupu priznatih stručnjaka iz različitih medicinskih oblasti koji su svojim radom postali prepoznatljivi kod nas i u inostranstvu.

Više

Podatki

O medicini Medicinska rehabilitacija Specijalističke klinike i savetovališta

Terapija

Svesni smo da je dobar samo onaj terapeut koji se stalno edukuje i stiče nova znanja, zbog toga pratimo novosti u oblasti manuelne terapije i učestvujemo na raznim kursevima i radionicama. U svom radu koristimo razne ručne i fizikalne tehnike te metode fizikalne i radne terapije, od kojih je svaka drugačija, ali sve imaju isti cilj – nadoknaditi pojedincu izgubljene ili oštećene telesne funkcije nakon povrede, bolesti i što pre ga vratiti u njegovu životnu i radnu sredinu.

Više

Fizioterapija Ambulantna fizioterapija Fizioterapija uz plaćanje

Odeljenje za rehabilitacionazdravstvena nega

U Thermani Laško pružamo negu na odeljenju za rehabilitacionu zdravstvenu negu u hotelu Zdravilišče Laško. Namenjena je pacijentima kojima je potrebna nega i pomoć u svakodnevnim aktivnostima, nakon oporavka od povreda i operacija na lokomotornom sistemu kao i pacijentima s funkcionalnim oštećenjima i reumatskim oboljenjima lokomotornog sistema.

Više

Podatki

O odeljenju rehabilitaciona zdravstvena nega O rehabilitacionoj zdravstvenoj nezi

za vas smo odabrali