+386 3 423 2100 | | E-novosti

Rehabilitaciona zdravstvena nega

U Thermani Laško pružamo negu na odeljenju za rehabilitacionu zdravstvenu negu u hotelu Zdravilišče Laško. Namenjena je pacijentima kojima je potrebna nega i pomoć u svakodnevnim aktivnostima, nakon oporavka od povreda i operacija na lokomotornom sistemu kao i pacijentima s funkcionalnim oštećenjima i reumatskim oboljenjima lokomotornog sistema.

Podatki Upit

img_6836.jpg
slika_642.jpg
negovalnioddelek_soba.jpg
zl_bazen_dvigalozunanji_2.jpg
img_7033.jpg
img_7094.jpg
negovalnioddelek_soba_1.jpg
negovalnioddelek_soba_2.jpg

Podatki

O odeljenju rehabilitaciona zdravstvena nega

Thermana Laško odlikuje se dugom tradicijom rehabilitacije pacijenata koji su više ili manje zavisni o pomoći druge osobe. Deo hotela Zdravilišče Laško preuređen je u odeljenje za rehabilitacionu zdravstvenu negu i namenjen je gostima kojima je potrebna negu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima.

Kontinuiranu 24-satnu negu i snabdevanje osigurava kvalitetan i stručan tim medicinskih sestara, medicinskih tehničara i bolničara čiji je glavni subjekt rada pacijent. Na odeljenju imamo i specijalistu opšte medicine koji od ponedeljka do petka 4 sata dnevno izvodi vizitu pacijenata kod kojih je uočeno odstupanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja.

Kod nas gosti dolaze na:

  • bolničko lečenje,
  • nastavak bolničkog lečenja,
  • rehabilitacioni oporavak,
  • bolničku negu.

Na odeljenju za rehabilitacionu zdravstvenu negu obavljamo kvalitetnu i profesionalnu negu koja pruža korisnicima sigurnost u svim sferama životne aktivnosti. Dokaz našeg dobrog rada jesu ljudi koji tokom dužeg odsustva svoje rođake prepuštaju našoj brizi.

O rehabilitacionoj zdravstvenoj nezi

U procesu rehabilitacije nastojimo da održimo i poboljšamo nivo pacijentove samostalnosti. Na osnovu utvrđenih problema zdravstvena nega je planirana tako da pacijenta u okvirima njegovih sposobnosti kontinuirano učimo i podstičemo kao i da mu pomažemo u izvođenju aktivnosti koje sam ne može izvesti. Zdravstvena nega zasniva se na individualnom pristupu i realno postavljenim ciljevima. Stručnošću, kompetencijama, veštinama i sposobnostima zdravstveno osoblje može uticati na promenu životnih navika, a time i bolji kvalitet života pacijenta i njegove porodice u vlastitom okruženju.

Veliki naglasak stavljamo na kontinuirano zdravstveno obrazovanje, aktivnosti u okviru potreba i sposobnosti svakog pojedinog pacijenta.

Savremeno i vanstandardno uređene, klimatizovane, opremljene mehaničkim bolničkim krevetima, bez arhitektonskih prepreka i prilagođene osobama s poteškoćama u kretanju. Kreveti su opremljeni dušecima kako bi se sprečio nastanak dekubitusa i pacijentima pružio kvalitetan san i odmor. Svaki krevet spojen je s uređajem za centralni poziv koji nam omogućuje uvid u vreme odziva i praćenje kvaliteta zdravstvene nege.
Gosti mogu ručati u hotelskom restoranu zajedno s ostalim gostima hotela ili na odeljenju za negu, gde se poslužuju i dijetalna jela, uz pomoć pri izboru hrane i pomoć pri samom hranjenju osobe. Ako gost ima vrlo velike probleme s kretanjem i smešten je u sobi za negu, obroke možemo poslužiti i u sobi.
U Thermani Laško pripremili smo i kraće ili duže programe uz plaćanje za osobe kojima je potrebna pomoć i nega medicinskog osoblja. Vaše najbliže osobe možete nam poveriti na čuvanje i brigu kada ste na odmoru, poslovnom putu ili kada imate druge obaveze.
Dokazima potkrepljena zdravstvena nega i kontinuiran profesionalni razvoj u našem okruženju jesu od velike važnosti. Ponosimo se odličnom saradnjom sa spoljnim institucijama za obuku zaposlenih i sprovođenje mentorstva učenika, pripravnika i studenata. Stručno sarađujemo s Opštom bolnicom Celje, Visokom medicinskom školom u Celju, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i Srednjom medicinskom školom u Celju.

Upit

Želite li rezervirati termin

Ispunite obrazac u nastavku

Data usage permissions